TTLA: Vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo

Thứ sáu - 14/12/2018 04:35

Tên tác giả: Vũ Thị Minh Thắng

Tên luận án: Vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo

Ngành khoa học của luận án:  Chính trị học

Chuyên ngành: Chính trị học                                  Mã số: 62 31 02 01

Tên đơn vị đào tạo Sau đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

- Mục đích: Làm rõ mô hình Nhà nước thế tục triển khai ở Việt Nam, lý luận và vận động của của đường lối, chính sách tôn giáo và thực tiễn trường lực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

- Đối tượng: Nhà nước thế tục ở Việt Nam hiện nay, được xem xét đồng thời ở nhiều chiều cạnh: vấn đề lý luận, mô hình lý tưởng và mô hình hiện thực trong tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

Phương pháp logic, phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh và một số tiếp cận liên ngành

3. Các kết quả chính và kết luận

3.1. Các kết quả chính

- Góp phần làm sáng tỏ vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam, cả ở chiều cạnh lý luận cũng như thực tiễn.

- Đề xuất một mô tả cảnh quan tôn giáo Việt Nam đương đại từ quan điểm phân tích chính trị học.

3.2. Kết luận

Nhà nước thế tục đang ở trong quá trình không ngừng được hoàn thiện ở Việt Nam trong khuôn khổ rộng lớn hơn là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cùng với tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo.  

SUMMARY OF DOCTORAL THESIS

The author’s name: Vu Thi Minh Thang

Thesis title: The question of secular state in the process of religious policies and guidelines renovation in Vietnam

Scientific branch of the thesis: Politics

Major: Politics                                Code: 62 31 02 01

The name of postgraduate training institution: University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University in Hanoi

1. Thesis purpose and objectives

- Purpose: The thesis aims at clarifying the secular state model implemented in Vietnam, the theoretical framework and movement of the religious policies and practices, and the current religious field in Vietnam

- Objectives: The secular state in Vietnam today in different dimensions: theoretical issues, ideal models and realistic models in the process of religious policies and guidelines renovation in Vietnam

2. Research methods

Logical analysis, historical review, analytical methods, comparative methods and some inter-disciplinary approaches.

3. Major results and conclusion

3.1.The major results

- Contribute to clarifying the question of secular state in Vietnam, both in theory and practice.

- Propose a description of the contemporary Vietnamese religious landscape from the perspective of political analysis.

3.2. Conclusions

The secular state is in a continuous improvement process in Vietnam in the wider context of the socialist rule-of-law state, along with the process of religious policies and guidelines renovation.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây