TTLV: Báo in với vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Thứ năm - 14/04/2022 05:15

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Việt Hà                        2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:  07/01/1981
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/QĐ-XHNV-ĐT; Ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn bảo vệ luận văn từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2022
7. Tên đề tài luận văn: Báo in với vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.
8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Tạp chí Cộng sản Việt Nam
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn bước đầu đóng góp nghiên cứu khoa học về việc tổ chức thực hiện tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên Báo Quân đội nhân dân và Báo Quân khu 2. Từ đó đi vào nhận diện, tìm hiểu vấn đề, giúp cán bộ, biên tập viên, phóng viên phụ trách đề tài kịp thời có những điều chỉnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo hướng, động viên, tuyên truyền, giáo dục gắn với đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao, đa dạng của độc giả, góp phần phục vụ tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Đảng và Nhà nước.
Đề tài bước đầu đóng góp nghiên cứu khoa học về cách thức đào tạo con người, cách thức lựa chọn đề tài và tổ chức hoạt động báo chí về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đề ra những mặt thành tựu cũng như những hạn chế để giúp những người làm báo in nói chung, Báo Quân đội nhân dân và Báo Quân khu 2 nói riêng đề ra các chiến lược về xây dựng con người, xây dựng kế hoạch, thực hiện nâng cao chất lượng tuyên truyền hơn nữa về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên báo in nói chung, trên Báo Quân đội nhân dân và Quân khu 2 nói riêng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
Về mặt thực tiễn, luận văn đề cập một cách cơ bản và hệ thống về tác động của thông tin đối với nhận thức tư tưởng của nhân dân, xây dựng sức mạnh đoàn kết toàn dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững mạnh tuyến biên giới của tổ quốc Việt Nam. Do đó, luận văn có ý nghĩa tích cực, góp phần tổng kết, đánh giá chất lượng tuyên truyền của báo in đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vì vậy có thể là tài liệu tham khảo cho Ban Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Báo Quân khu 2 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên Báo Quân đội Nhân dân và Báo Quân khu 2.
- Luận văn khảo sát một cách tổng quan về thực tế công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cũng như một số đường hướng phát triển của báo chí gắn với nhiệm vụ này trong tình hình mới, có thể là tài liệu tham khảo cho Ban Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Báo Quân khu 2 xây dựng các chiến lược về định hướng hoạt động tuyên truyền của cơ quan trong thời gian tới.
- Luận văn giúp các phóng viên, biên tập viên có cái nhìn tổng quan về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia… góp phần bồi dưỡng nâng cao kiến thức lý luận, bổ sung kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tòa soạn.
- Quá trình nghiên cứu luận văn giúp người thực hiện đề tài nâng cao hơn năng lực nhận thức và khả năng hoạt động trong chuyên môn của mình.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
- Bộ Tổng tham mưu – Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (2002), “Công tác vận động quần chúng  tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Bộ đội Biên phòng”, NXB Quân đội nhân dân.
- Bùi Duy Lợi (2004), “Công tác vận động quần chúng tham gia quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc của Bộ đội Biên phòng các tỉnh Biên giới phía bắc trong giai đoạn hiện nay”.
- Nguyễn Văn Sơn (2014), Luận văn “Công tác vận động quần chúng phòng, chống di cư tự do ở khu vực biên giới của đồn biên phòng các tỉnh Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay”, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.
- Nguyễn Phú Phương (2018), Luận văn “Phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay”, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.
 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Viet Ha                                2. Sex: Male
3. Date of birth:  07/01/1981
4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 3617/QĐ-XHNV-ĐT; dated December 4, 2018 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: Thesis defense extension from December 2020 to June 2022
7. Official thesis title: Print newspaper with issues of protecting territorial sovereignty, national border security
8. Major: Journalism;                                     9. Code: 8320101.01
10. Supervisors: PhD. Nguyen Tri Thuc, Communist Review
11. Summary of the findings of the thesis:

The thesis initially conducts scientific research on the organization and implementation of propaganda, on the mission of protecting territorial sovereignty, national border security in the People's Army Newspaper and the 2nd Military Region Newspaper. From there, the thesis further delves into identifying and understanding the concerned issues, helping officials and reporters in charge make prompt adaptation and improve the quality of propaganda territorial sovereignty, national border security in the direction of, encouraging, propagating and educating, in association with meeting the increasing and diverse information needs of readers, contributing to better serve the mission of protecting territorial sovereignty, national border security of the Party and State.
The topic initially conducts scientific research on how to train people, how to choose topics and organize journalistic activities on the protection territorial sovereignty, national border security; outlining the achievements, as well as the limitations to help print journalists in general, the People's Army Newspaper and 2nd Military Region Newspaper in particular, to devise strategies for educating people, building plan and enhance the quality of propaganda further on the mission of protecting territorial sovereignty, national border security in printed newspaper in general, in the People's Army Newspaper and 2nd Military Region Newspaper in particular, in order to meet the requirements of the new-era propaganda mission.
12. Practical applicability:
In terms of practical aspect, the thesis basically and systematically deals with the impact of information on the people's ideological perception, building the strength of the people's solidarity in association with building all-people national defense, a firm position of people's heart along the border lines of the Vietnamese fatherland. Therefore, the thesis has a positive meaning, contributing to summarizing and evaluating the propaganda quality of the printed newspaper for the mission of protecting territorial sovereignty, national border security, so it can be the reference material for the Editorial Board of the People's Army Newspaper, 2nd Military Region Newspaper in the leadership and direction of propaganda to perform the mission of protecting territorial sovereignty, national border security on People's Army Newspaper and 2nd Military Region Newspaper.
- The thesis conducts an overview survey on the actual state of propaganda for the mission of defending protecting territorial sovereignty, national border security, as well as some development directions of the newspaper associated with the mission in the new era. This can be a reference material for the Editorial Board of the People's Army Newspaper, the 2nd Military Region Newspaper to develop strategies for the agency's propaganda activities in near future.
- The thesis assists reporters and editors in the overview of the mission of protecting national sovereignty over territories and borders, etc., contributing to the improvement of theoretical knowledge and adding experience to the mission performance of the editorial office.
- The thesis research process has aided the researcher in the improvement of his cognitive capacity and ability to function in his profession.

- The thesis assists reporters and editors in the overview of the mission of protecting national sovereignty over territories and borders, etc., contributing to the improvement of theoretical knowledge and adding experience to the mission performance of the editorial office.
- The thesis research process has aided the researcher in the improvement of his cognitive capacity and ability to function in his profession.
13. Further research directions, if any
14. Thesis-related publications:
- The General Staff - Command of Vietnam Border Guard (2002), "The mobilization of the people to participate in protecting the sovereignty and border security by the Border Guard", People's Army Publishing House.
- Bui Duy Loi (2004), "The mobilization of the people to participate in security and protection for borders and milestones by the Border Guards in the northern border provinces in the current period".
- Hoang Minh Hieu (2014), Thesis "The mobilization of the people to prevent and combat free migration in the border areas by the border posts of the Northwest provinces in the current period", Academy of Politics - Ministry of National Defense.
- Nguyen Phu Phuong (2018), Thesis "Promoting the role of the Border Guard in building a borderline of peace and friendship between Vietnam and China in the current era", Academy of Politics - Ministry of National Defense.
 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây