TTLV: Sự điều chỉnh chính sách quốc phòng an ninh của các nước ASEAN giai đoạn 2010 - 2020

Thứ tư - 14/07/2021 21:17
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Bá Trọng                        2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 24/4/1986
4. Nơi sinh: Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội                            
5. Quyết định công nhận học viên số 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Sự điều chỉnh chính sách quốc phòng an ninh của các nước ASEAN giai đoạn 2010 - 2020”.
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế; Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Lê Lêna, Giảng viên Khoa Quốc tế học, Trường Đại học KHXHNV.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn đã làm rõ các nhân tố ảnh hưởng tới sự điều chỉnh chính sách quốc phòng an ninh của các nước ASEAN trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020. Trong đó, nhân tố các nhân tố bên ngoài đóng vai trò quyết định căn bản, nhân tố bên trong đóng vai trò động lực thúc đẩy sự điều chỉnh chính sách quốc phòng an ninh của các nước ASEAN. Trong các nhân tố bên ngoài, nhân tố “Bối cảnh thế giới” là nhân tố chủ đạo, tác động trực tiếp, dẫn dắt các nhân tố khác.
Trên cơ sở các nhân tố tác động, luận văn đã phân tích, làm rõ tiến trình điều chỉnh chính sách quốc phòng an ninh của các nước ASEAN. Trong đó, mục tiêu chính của sự điều chỉnh này là nhằm tăng cường bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị nội bộ, nâng cao tiềm lực quốc phòng cũng như cân bằng cạnh tranh giữa các nước lớn tại khu vực.
Bên cạnh đó, luận văn cũng đã đánh giá được hiệu quả của quá trình điều chỉnh chính sách quốc phòng an ninh của các nước ASEAN. Một mặt, sự điều chỉnh đã giúp ASEAN nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền, mặt khác còn giúp ASEAN từng bước cân bằng sự cạnh tranh quyền lực của các nước trong khu vực. Ngoài ra, luận văn cũng đã đánh giá được tác động và đưa ra khuyến nghị điều chỉnh chính sách quốc phòng an  ninh đối với Việt Nam trong thời gian tới.
11. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí "Kiến thức quốc phòng hiện đại" do Tổng cục II xuất bản
- Về quy trình mua sắm hàng quốc phòng của một số nước ASEAN
- Chính sách phát triển quốc phòng của Singapore
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN BA TRONG                           2. Sex: Male
3. Date of birth: 24/4/1986                                  
4. Place of  birth: Thanh cao, Thanh Oai, Ha Noi
5. Admission decision number: No. 4420/2019/QD-XHNV dated November 26, 2019 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Official thesis title: "The adjustment of defense and security policies of ASEAN countries in the period 2010 - 2020".
7. Major: International relationship                       8. Code: 8310601.01
9. Supervisors: Dr. Le Lena, Lecturer at Faculty of International Studies, University of Social Sciences and Humanities.
10. Summary of the findings of the thesis: The thesis has clarified the factors affecting the adjustment of defense and security policies of ASEAN countries in the period from 2010 to 2020. In which, external factors play a fundamental decisive role. Internal factors play a driving role in promoting the adjustment of defense and security policies of ASEAN countries. Among the external factors, the factor "World context" is the leading factor, directly affecting and leading other factors.
On the basis of the influencing factors, the thesis has analyzed and clarified the process of adjusting defense and security policies of ASEAN countries. In particular, the main goal of this adjustment is to strengthen the protection of sovereignty, internal political security, improve defense potential as well as balance competition among major countries in the region.
Besides, the thesis has also assessed the effectiveness of the process of adjusting defense and security policies of ASEAN countries. On the one hand, the adjustment has helped ASEAN improve its sovereignty protection capacity, on the other hand, it has also helped ASEAN gradually balance the power competition of countries in the region. In addition, the thesis has also assessed the impact and made recommendations to adjust the defense and security policy for Vietnam in the coming time.
11. Thesis-related publications: 
- About the defense procurement process of some ASEAN countries
- Singapore's defense development policy

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây