TTLV: Thông điệp về môi trường Đà Nẵng trên truyền hình

Thứ hai - 08/11/2021 23:43
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG.
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 18/ 09 /1983
4. Nơi sinh: Xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
5. Quyết định công nhận học viên số: 4418/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn:Thông điệp về môi trường Đà Nẵng trên truyền hình
8. Chuyên ngành: Báo chí học (định hướng ứng dụng) ; Mã số: 8320101.01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Thị Xuân Hòa, Học viên Báo chí và Tuyên truyền.
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn cung cấp cái nhìn khái quát công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường ở Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng và Trung tâm truyền hình Việt Nam tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Từ việc khảo sát các tin, bài tác giả đưa ra những phân tích, đánh giá, giải pháp và kiến nghị về công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, cụ thể là trong thông điệp về môi trường Đà Nẵng trên truyền hình. Luận văn mang tính thời sự cao khi mà nhiệm vụ bảo vệ môi trường hiện nay đang đứng trước những thách thức lớn của toàn cầu hóa.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Từ kết quả của luận văn, tác giả đã đề xuất ý tưởng và đã được lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng và Sở Tài nguyên & Môi trường Đà Nẵng đồng ý phối hợp xây dựng  Đề án truyền thông trong lĩnh vực khoa giáo về bảo vệ môi trường  giai đoạn 2022 -2025. Nguồn kinh phí do UBND thành phố phê duyệt, Sở Tài Nguyên – Môi trường Đà Nẵng phối hợp cùng Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng thực hiện.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thị Diem Huong               2. Sex: Female                                                 
3. Date of birth: 18/09/1983                                 4. Place of  birth: Da Nang
5. Admission decision number: 4418/2019/QĐ-XHNV Dated 26/11/2019
6. Changes in academic process:
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: A message of Da Nang environment on television
8. Major: Journalism                                            9. Code:  8320101-01-UD
10. Supervisors: Dr. Dinh Thi Xuan Hoa - The Academy of Journalism and Communication 
11. Summary of the findings of the thesis: The doctoral thesis typically provides a comprehensive overview of the propaganda on environmental protection in Da Nang Radio-Television Station and Vietnam Television Center in the Central - Central Highlands region. From the survey of news and articles, the author gives analysis, assessment, solutions, and recommendations on the propaganda of environmental protection, especially in the message about the environment in Da Nang on television. The thesis is highly topical when the task of environmental protection is currently encountering the tremendous challenges of globalization
12. Summary of the findings of the thesis: From the results of the thesis, the author has proposed ideas and has been engaged by the leaders of Da Nang Radio-Television Station and the Danang Department of Natural Resources and Environment to coordinate to develop a project on communication in the field of science on environmental protection in the period of 2022 - 2025. Funding is approved by the City People's Committee, Da Nang Department of Natural Resources and Environment in collaboration with Da Nang Radio- Television Station.
13. Further research directions, if any:              
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây