TTLV: Đặc trưng tôn giáo, tín ngưỡng của chùa Long Tiên thành phố Hạ Long và tiềm năng phát triển du lịch hiện nay

Thứ tư - 16/06/2021 21:29
1. Họ và tên học viên: PHẠM HỒNG GẤM                   2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:07/05/1991
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420 Ngày 26 tháng  11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Đặc trưng tôn giáo, tín ngưỡng của chùa Long Tiên thành phố Hạ Long và tiềm năng phát triển du lịch hiện nay
8. Chuyên ngành:Việt Nam Học;               Mã số:8310630.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ĐÌNH LÂM, Khoa Việt Nam Học và Tiếng Việt, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Về cơ sở lý luận: Đây là công trình đầu tiên giải mã đặc trưng một ngôi chùa- chùa Long Tiên - trong một vùng chịu nhiều ảnh hưởng của thiền phái Trúc Lâm và văn hóa biển, dưới góc nhìn chuyên ngành Việt Nam học.
- Về phương diện thực tiễn: Đây là công trình đầu tiên khảo sát đầy đủ, có hệ thống về chùa Long Tiên. Do vậy, đây là công trình sẽ cung cấp nguồn tài liệu hữu ích cho công tác bảo tồn, quản lý và quảng bá văn hóa.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Luận văn nghiên cứu làm rõ giá trị tiêu biểu của di tích và nét đặc trưng trong tôn giáo, tín ngưỡng chùa Long Tiên, và tiềm năng phát triển du lịch trong bối cảnh hiện nay, từ đó có những giải pháp nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của di tích, đánh giá đặc điểm, giá trị và vai trò của di tích trong mối quan hệ vùng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Hướng nghiên cứu về đặc trưng vùng miền trong chùa Việt cần được nghiên cứu chuyên sâu dưới góc nhìn chuyên ngành Việt Nam học. Do đó, đây cũng là hướng đi, nguyện vọng tiếp theo của tác giả ở luận án tiến sĩ trong tương lai gần.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:  Không có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : PHAM HONG GAM                   2. Sex: Female
3. Date of birth: 07/05/1991                              4. Place of  birth: Quang Ninh
5. Admission decision number: 4420 Dated 26/11/2019
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: Unique to religion, beliefs of Long Tien pagoda in Ha Long city and the potential for tourism development nowadays
8. Major: Vietnamese studies                                   9. Code: 8310630.01
10. Supervisors: PhD. Nguyen Dinh Lam, Faculty of Vietnamese Studies and language - University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
11. Summary of the findings of the thesis:
- On the theoretical basis, this is the first work which analyses the typical characteristics of a temple - Long Tien pagoda - in an area heavily influenced by Truc Lam Zen and marine culture, from a specialized perspective of Vietnamese studies.
- In terms of practicality: This is the first work to fully and systematically research about Long Tien Pagoda. Therefore, this is a work that will provide a useful resource for the conservation, management and promotion of culture.
12. Practical applicability:
The research focusing on regional characteristics in Vietnamese pagodas needs to be studied in depth from the perspective of specialized Vietnamese studies. Therefore, this is also the guide and author’s inspiration for the doctoral thesis in the near future.
13. Further research directions:
Research direction on regional characteristics in Vietnamese pagodas needs to be studied intensively from the perspective of Vietnamese studies. Therefore, this is also the direction and the author’s aspiration will continue in the doctoral dissertation to be written in the near future.
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây