TTLV: Hình ảnh nữ nghệ sỹ Việt Nam trên báo điện tử đương đại

Thứ năm - 17/06/2021 22:32
1. Họ và tên học viên: Trần Thị Hồng Vân          2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:  05/08/1996
4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/QĐ - XHNV; ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: Hình ảnh nữ nghệ sỹ Việt Nam trên báo điện tử đương đại
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng              Mã số: 8320101.01_UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Phạm Xuân Thạch, Trưởng Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hoá một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn nhận diện, phân tích, đánh giá hình ảnh nữ nghệ sỹ Việt Nam trên báo điện tử đương đại, từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền và quảng bá về hình ảnh nữ nghệ sỹ Việt Nam trên báo điện tử đương đại trong thời gian tới; góp phần tăng cường sự thiện cảm và ủng hộ của công chúng đối với các nhân vật nữ nghệ sỹ Việt Nam.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn sẽ là một minh chứng về lợi thế đặc thù của loại hình báo điện tử khi thông tin về hình ảnh nữ nghệ sỹ Việt Nam; vai trò và tác động to lớn của thông tin về hình ảnh nữ nghệ sỹ Việt Nam đối với đời sống hiện đại nói chung, đối với công chúng và chính những người nữ nghệ sỹ Việt Nam nói riêng; thể hiện sứ mệnh của báo điện tử trong việc truyền thông về văn hóa Việt. Việc thực hiện đề tài góp phần tìm hiểu một yếu tố quan trọng trong việc thông tin về hình ảnh nữ nghệ sỹ Việt Nam trên báo điện tử.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Thi Hong Van                          2. Sex: Female
3. Date of birth: 05/08/1996                                  4. Place of birth: Bac Ninh
5. Admission decision number: 3014/QĐ - XHNV; Dated: 30/7/2019 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Images of Vietnamese female artists on contemporary electronic newspapers
8. Major: Journalism                                   9. Code: 8320101.01_UD
10. Supervisors: Assoc. Prof. & Dr. Pham Xuan Thach, Head of the Faculty of Literature, VNU University of Social Sciences and Humanities.
11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of systematizing a number of theoretical issues related to the topic, the thesis identifies, analyzes and evaluates the image of Vietnamese female artists on contemporary electronic newspapers, from which, proposes a number of solutions. methods to improve the quality of propaganda and promotion of the image of Vietnamese female artists on contemporary electronic newspapers in the coming time; contribute to increasing public sympathy and support for Vietnamese female artists.
12. Practical applicability, if any: The thesis will be a demonstration of the specific advantages of the electronic newspaper when it comes to information about the image of Vietnamese female artists; the great role and impact of information about the image of Vietnamese female artists on modern life in general, on the public and on Vietnamese female artists in particular; demonstrating the mission of the electronic newspaper in communicating about Vietnamese culture. The implementation of the topic contributes to understanding an important factor in the information about the image of Vietnamese female artists in electronic newspapers.
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây