TTLV: Đặc điểm tiểu thuyết lịch sử của Lưu Sơn Minh

Thứ ba - 22/06/2021 21:40
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Hải Ninh                            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 15/12/1989                                                   4. Nơi sinh: Hưng Yên
5. Quyết định công nhận học viên số 2091/QĐ-XHNV và 2092/QĐ-XHNV 
ngày 24/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Đặc điểm tiểu thuyết lịch sử của Lưu Sơn Minh
8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 822903004
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Văn Đức – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn đã giải quyết được ba nội dung nghiên cứu quan trọng:
Thứ nhất: Luận văn tìm hiểu và làm sáng tỏ quan niệm sáng tác tiểu thuyết lịch sử của Lưu Sơn Minh
Thứ hai: Luận văn đã tập trung tìm hiểu và chỉ ra những đổi mới của Lưu Sơn Minh trong hai tác phẩm Trần Quốc Toản và Trần Khánh Dư
Thứ ba: Luận văn đã chỉ ra những đặc điểm nổi bật, độc đáo trong cách viết tiểu thuyết của nhà văn Lưu Sơn Minh trên các phương diện nội dung, nghệ thuật. Từ đó có thêm cơ sở để hiểu một cách khái quát về đặc điểm tiểu thuyết cũng như những đóng góp của Lưu Sơn Minh với tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đương đại.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
 
 INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name : Nguyễn Hải Ninh                        2. Sex: Female
3. Date of birth: December, 15, 1989                4. Place of  birth: Hung Yen
5. Admission decision number: 2091/QĐ-XHNV and 2092/QĐ-XHNV     
Dated 24 May 2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi.
6. Changes in academic process: No 
7. Official thesis title: Characteristic of  Historical Novel of Luu Son Minh
8. Major: Vietnamese literature                             9. Code: 822903004
10. Supervisors: Associate Professor Ph.D Ha Van Duc - College of social sciences and humanities
11. Summary of the findings of the thesis: 
    The thesis has solved three important research contents: 
The first: The thesis is of understanding and clarifying the concept of composing historical novels by Luu Son Minh.
The second: The thesis has pointed out the innovations of Luu Son Minh in Tran Quoc Toan and Tran Khanh Du. 
The third: The thesis has pointed out the outstanding and unique features in the novel written by Luu Son Minh in terms of the content and art. From there, there are more bases for an overview of the novel characteristics as well as Luu Son Minh's contributions to contemporary Vietnamese historical novels.
12. Practical applicability:
13. Further research directions, if any: 
14. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây