TTLV: Lễ hội làng Keo ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Thứ năm - 17/06/2021 03:35
1. Họ và tên học viên: Phạm Mai Hải Phượng                            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 10 / 05 / 1993
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ-XHNV-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không thay đổi.
7. Tên đề tài luận văn: Lễ hội làng Keo ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
8. Chuyên ngành: Việt Nam học                              9. Mã số: 8310630.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Lâm, khoa Việt Nam học và tiếng Việt, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu đầy đủ, chuyên sâu về lễ hội làng Keo dưới góc tiếp cận của ngành Việt Nam học. Do đó, luận văn sẽ cung cấp luận cứ lý thuyết và thực tiễn cho việc nghiên cứu Việt Nam học cũng góp phần bổ sung hướng tiếp cận đặc trưng một hiện tượng văn hóa cho công tác nghiên cứu, đào tạo và quản lý văn hóa, lễ hội truyền thống Việt Nam hiện nay.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Thông qua nghiên cứu trường hợp làng Keo, Gia Lâm, Hà Nội, luận văn góp phần làm rõ mối quan hệ giữa Phật giáo với tín ngưỡng bản địa, giữa ngôi chùa làng với văn hóa làng; sự hỗn dung giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa trong truyền thống và trong đời sống văn hóa Việt Nam đương đại, từ đó rút ra những vấn đề trong việc gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có.
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Pham Mai Hai Phuong            2. Sex: Female
3. Date of birth: 10 May 1993                       4. Place of birth:  Nam Dinh
5. Admission decision number: 4420/QĐ-XHNV-ĐT Dated 26 November 2019
6. Changes in academic process: None.
7. Official thesis title: Festival of Keo village in Kim Son commune, Gia Lam district, Hanoi city
8. Major: Vietnamese Studies                                9. Code: 8310630.01
10. Supervisors: PhD Nguyen Dinh Lam, Faculty of Vietnamese Studies and language, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University.
11. Summary of the findings of the thesis: This is the first work to fully and in-depth study on the Keo village festival from the perspective of Vietnamese studies.  Therefore, the thesis will provide theoretical research and practical grounds for the study of Vietnamese studies and also contribute to supplement the specific approach of a cultural phenomenon for research, training and cultural management Vietnamese traditional festival today.
12. Practical applicability, if any: Through the case study of Keo village, Gia Lam, Hanoi, the thesis contributes to clarify the relationship between Buddhism and indigenous beliefs, between village temple and village culture; the mixture of Buddhism and indigenous beliefs in the tradition and in contemporary Vietnamese cultural life, therefore helps to find the reserve and preseve the national culture identity.
13. Further research directions, if any: None.
14. Thesis-related publications: None.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây