TTLV: Xử lý thông tin phản hồi của bạn đọc về lĩnh vực văn hóa trên báo chí

Thứ tư - 04/05/2022 04:12
1. Họ và tên học viên: HOÀNG TRẦN TÚ PHƯƠNG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/10/1979
4. Nơi sinh: Đà Nẵng
5. Quyết định công nhận học viên số: 4418/2019/QĐ-XHVN ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
7. Tên đề tài luận văn: Xử lý thông tin phản hồi của bạn đọc về lĩnh vực văn hóa trên báo chí
8. Chuyên ngành: Báo chí định hướng ứng dụng; Mã số: 8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Mỵ, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Môi trường 
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá và làm rõ quy trình, cách thức, hiệu quả xử lý các thông tin phản hồi của bạn đọc đối với tin/bài ở mảng văn hóa của Báo Tuổi Trẻ, Báo Người Lao Động và Báo VietNamNet; chỉ ra những kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế; mở rộng thêm vấn đề xử lý và sử dụng nguồn thông tin của bạn đọc ở mảng văn hóa ở ba cơ quan báo chí này. 
Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát, luận văn đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng xử lý thông tin phản hồi của bạn đọc, gia tăng tương tác giữa bạn đọc và các cơ quan báo chí.
Kết quả nghiên cứu đưa ra những góc nhìn mới, đa diện về cách thức xử lý thông tin phản hồi hiệu quả, gia tăng tính tương tác giữa tòa soạn với bạn đọc và vai trò giám sát, phản biện của báo chí. Kết quả nghiên cứu là tài liệu để người làm báo tham khảo, khai thác, từ đó có thể đưa ra những giải pháp hiệu quả hơn trong việc gia tăng tương tác giữa các tòa soạn với bạn đọc.  
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) Luận văn có thể được ứng dụng thực tiễn, dành cho các tòa soạn, các ban Văn hóa, Công tác bạn đọc tham khảo để áp dụng phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan báo chí. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: HOANG TRAN TU PHUONG  
2. Sex: Female
3. Date of birth: 20/10/1979                                     4. Place of  birth: Danang City, Vietnam
5. Admission decision number: 4418/2019/QĐ-XHVN     Dated 26/11/2019
6. Changes in academic process: Extending the study period according to Decision No. 2453/QĐ-XHNV dated November 19, 2021 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
7. Official thesis title: Processing readers' feedback on cultural issues in the press
8. Major: Journalism ;                                                   9. Code: 8320101-01-UD
10. Supervisors: Dr. Pham Thi My, Editor-in-Chief of Health and Environment Newspaper
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis researches, surveys, analyzes, evaluates and clarifies the process, methods and effectiveness of readers' feedback on news/articles in the cultural segment of Tuoi Tre Newspaper, Newspaper of People Labor and VietNamNet Newspaper; reviews the results as well as the limitations, the causes of the limitations; further expands the issues of handling and using information sources of readers in the cultural area of these three press agencies.
On the basis of research and survey, the thesis proposes specific solutions to improve the quality of processing feedback from readers, increase interaction between readers and press agencies.
The research results provide new and multi-faceted perspectives on how to effectively handle feedback, increase the interaction between the newsroom and its readers, and the supervisory and critical role of the press. Research results are documents for journalists to refer to and exploit, from which they can come up with more effective solutions in increasing interaction between newsrooms and readers.
12. Practical applicability, if any: The thesis can be applied practically, for the editorial offices, the Departments of Culture, the Departments of Audiences for reference to apply in accordance with the characteristics of each press agency.
13. Further research directions, if any:         
14. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây