TTLV: Đặc điểm tản văn Nguyễn Trương Quý

Thứ ba - 22/06/2021 21:43
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Minh Phương                 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 22/08/1991
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3953/QĐ-XHNV và 3954/QĐ-XHNV ngày 11 tháng 10 năm  2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
7. Tên đề tài luận văn: Đặc điểm tản văn Nguyễn Trương Quý.
8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 8229030.04
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Văn Đức - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
    Luận văn đã giải quyết được ba nội dung nghiên cứu quan trọng:
Thứ nhất: Luận văn đã tìm hiểu đặc điểm tản văn của Nguyễn Trương Quý.
Thứ hai: Luận văn đã nghiên cứu tập trung những cảm hứng chính và đặc điểm nghệ thuật trong năm tản văn của Nguyễn Trương Quý: Ăn phở rất khó thấy ngon (2008), Hà Nội là Hà Nội (2010), Xe máy tiếu ngạo (2011), Còn ai hát về Hà Nôi (2013), 
Mỗi góc phố một người đang sống (2015).
Thứ ba: Luận văn đã tập trung tìm hiểu và chỉ ra những đổi mới của Nguyễn Trương Quý khi viết về Hà Nội trong tản văn để từ đó có cái nhìn khái quát về thể loại tản văn và nhận thấy sự thay đổi không những của thể loại này nhằm phù hợp với nhu cầu của độc giả. 
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
    Luận văn có khả năng ứng dụng trọng thực tiễn:
Thứ nhất: cung cấp thông tin về tác giả Nguyễn Trương Quý; cung cấp giá trị nội dung và nghệ thuật của năm tản văn (đã nêu trên) trong dòng chảy chung của tản văn hiện nay.
Thứ hai: giúp cho độc giả có cái nhìn đa diện hơn về mảnh đất và con người Hà Nội xưa - nay.
Thứ ba: là công cụ hỗ trợ cho các học viên khác tham khảo khi làm những đề tài liên quan đến: tản văn, Hà Nội...
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
Từ đề tài “Đặc điểm tản văn Nguyễn Trương Quý”, người viết muốn tiếp tục nghiên cứu về: cuốn sách ảnh Lê la ăn vặt (2017); cuốn du khảo Một thời Hà Nội hát: tim cũng không ngờ làm nên lời ca (2019) và cuốn Hà Nội bảo thế là thường (2020) để thấy được tài năng của nhà văn được thể hiện ở những thể loại khác và tìm hiểu những đặc trưng về đất và người Hà Nội qua những điểm nhìn mới lạ, hiện đại hơn. 
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
1. Hà Nội trong tản văn Nguyễn Trương Quý của Nguyễn Thị Hào - Luận văn thạc sĩ 2018 - Trường ĐH Thái Nguyên.
 
                          INFORMATION ABOUT MASTER'S THESIS

1. Full name of the student: Nguyen Minh Phuong                       2. Sex: Female
3. Date of birth: 22/08/1991                                                           4. Place of birth: Ha Noi
5. Decision on student recognition No. 3953/QD-XHNV and 3954/QD-XHNV of October 11, 2019 of the President of The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in training: No.
7. The name of the the thesth: Characteristic of Nguyen Truong Quy’s short prose
8. Major: Vietnamese literature;                Code: 8229030.04
9. Scientific instructor: Assoc. Prof. D. Ha Van Duc - University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the results of the thesis:
    The thesis has solved three important research contents:
First: The thesis has learned the characteristics of Nguyen Truong Quy.
Second: The thesis has focused on the main inspirations and artistic characteristics of Nguyen Truong Quy's five prose poems : Ăn phở rất khó thấy ngon (2008), Hà Nội là Hà Nội (2010), Xe máy tiếu ngạo (2011), Còn ai hát về Hà Nôi (2013), Mỗi góc phố một người đang sống (2015).
Third: The theory has focused on understanding and pointed out Nguyen Truong Quy's innovations when writing about Hanoi in the prose to give an overview of the dissipation genre and see the change of the genre not only to suit the needs of readers. 
11. Practical applicability: 
    The thesis has practical applicability:
Firstly: provide information about the author Nguyen Truong Quy; provide the content and artistic value of five prose poems (mentioned above) in the common flow of the current prose poems
Secondly: to help readers have a more comprehensive view of the land and people of old Hanoi - now.
Third: is a tool to support other students to refer when doing topics related to: poems, Hanoi ...
12. Further research directions: 
From the topic "Characteristic of Nguyen Truong Quy’s short prose", the writer wants to continue his research on: photo book Lê la ăn vặt (2017); The tour book Một thời Hà Nội hát: tim cũng không ngờ làm nên lời ca (2019) and Hà Nội bảo thế là thường (2020) to see the talents of writers expressed in other genres and learn the characteristics of land and Hanoi people through new and more modern viewpoints.
13. Published works related to thesis: 
1. Hanoi in The Prose of Nguyen Truong Quy by Nguyen Thi Hao - Master's Thesis 2018 - Thai Nguyen University.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây