TTLV: Tổ chức chuyên trang du lịch trên báo điện tử đồng bằng sông Cửu Long

Thứ tư - 04/05/2022 03:54
1. Họ và tên học viên: Lữ Kiều Mai                            2. Giới tính: Nữ 
3. Ngày sinh: 25/02/1987
4. Nơi sinh: Sóc Trăng 
5. Quyết định công nhận học viên số:  4419/2019/QĐ- XHNV, ngày 26  tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học, từ ngày 27/11/2021 đến ngày 26/5/2022
7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức chuyên trang du lịch trên báo điện tử đồng bằng sông Cửu Long
8. Chuyên ngành: Báo chí định hướng ứng dụng                                Mã số: 8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Thành Lợi, Hội nhà báo Việt Nam
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Tên đề tài: Tổ chức chuyên trang du lịch trên báo điện tử đồng bằng sông Cửu Long 
Luận văn có cơ cấu 3 chương, gồm: 
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức chuyên trang du lịch trên báo chí
Chương 2: Thực trạng tổ chức chuyên trang du lịch trên báo điện tử đồng bằng sông cửu Long
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức chuyên trang du lịch trên báo điện tử đồng bằng sông Cửu Long
Trên cơ sở tổng hợp các nội dung trả lời phỏng vấn sâu của các nhà báo, nhà quản lý các cơ quan báo chí và kết quả khảo sát từ 771 tin, bài về du lịch ở các báo điện tử: Cần Thơ Online, An Giang Online, Đồng Khởi Online, luận văn  phân tích thực trạng tổ chức chuyên trang du lịch trên các báo điện tử của ĐBSCL.
Cụ thể, luận văn đã nghiên cứu và chỉ ra được vai trò của báo chí truyền thông trong quá trình phát triển du lịch của địa phương, các quy trình tổ chức nội dung trên các báo điện tử  đang phát triển theo xu hướng đa phương tiện, những thách thức và cơ hội báo điện tử địa phương trước xu hướng làm báo hiện đại. 
Từ những thành công, hạn chế và nguyên nhân hạn chế, luận văn đề xuất các giải pháp ở các mặt: quy trình tổ chức, sản phẩm báo chí, phương thức tiếp cận công chúng.  Đồng thời cũng đưa ra nhóm giải pháp đối với lãnh đạo các tỉnh, thành, các cơ quan quản lý chức năng và các cơ quan báo chí, từng bước góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí về du lịch trên các báo điện tử địa phương.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Các giải pháp đưa ra dựa trên tình hình thực tiễn từ các báo khảo sát: Cần Thơ Online, An Giang Online, Đồng Khởi Online. Đây được xem là tiền đề cơ sở  để Báo Cần Thơ  xây dựng đề án xuất bản Tạp chí du lịch đồng bằng (bản điện tử) từ đây đến năm 2025
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Bài báo khoa học: Tổ chức chuyên trang du lịch trên báo điện tử đồng bằng sông Cửu Long  đăng trên Tạp chí Người làm báo tháng 5-2022.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name :  Lu Kieu Mai                                                2. Sex: Female
3. Date of birth: 25/02/1987                                             4. Place of  birth: Soc Trang 
5. Admission decision number: 4419/2019/QĐ- XHNV   Dated: 26/11/2019
6. Changes in academic process: Extending the study period from 27/11/2021 to 26/5/2022
7. Official thesis title: Organizing Category of Tourism on Online Newspaper in the Mekong Delta
8. Major: Journalism                                                              9. Code: 8320101.01 (UD)
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Thành Lợi, Vietnam Journalist Association
11. Summary of the findings of the thesis: 
Project title: Organizing Category of Tourism on Online Newspaper in the Mekong Delta
The thesis is structured in 3 chapters, including:
Chapter 1: Theoretical and practical basis for organizing a tourism page in the newspaper
Chapter 2: The reality of Organizing Category of Tourism on Online Newspaper in the Mekong Delta
Chapter 3: Some solutions to improve the effectiveness of Organizing Category of Tourism on Online Newspaper in the Mekong Delta
On the basis of summarizing the content of in-depth interviews of journalists, managers of press agencies and survey results from 771 tourism news and articles in several online newspapers such as Can Tho Online, An Giang Online, Dong Khoi Online, the thesis analyzes the current situation of organizing specialized tourism pages in some online newspapersof the Mekong Delta.
Specifically, the thesis has researched and pointed out the role of media in the local tourism development process; the processes of organizing content inonline newspapers are developing in the trend of multimedia; challenges and opportunities of local online newspapersin the face of modern journalism trends.
From the successes, limitations and causes of limitations, the thesis proposes solutions in the following aspects: organizational process, journalistic products, methods of public access. At the same time, this thesis also offers a group of solutions for leaders of provinces and cities, functional management agencies and press agencies, gradually contributing to improving the quality of tourism journalistic products in local online newspapers
12. Practical applicability, if any: The solutions are based on the real situationfrom several surveyed newspapers: Can Tho Online, An Giang Online and Dong Khoi Online.
This is considered the basic premise for Can Tho Newspaper to build a project to publish the Delta Tourism Journal (online version) from now to 2025
13. Further research directions, if any:         
14. Thesis-related publications: Scientific article: Organizing Category of Tourism on Online Newspaper in the Mekong Delta published on Người làm báo Magazine in 5/2022

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây