TTLV: Mô hình Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước sau khi hợp nhất theo quy hoạch

Thứ tư - 04/05/2022 04:09
1. Họ và tên học viên: TRƯƠNG TẤN HÒA                                   2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/12/1975
4. Nơi sinh: Lệ Thủy - Quảng Bình 
5. Quyết định công nhận học viên cao học số 4417/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 6 tháng theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV ngày 19-11-2021.
7. Tên đề tài luận văn: “Mô hình Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước sau khi hợp nhất theo quy hoạch”. 
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng;                             9. Mã số: 8320101-01-UD.
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS-TS Lê Thanh Bình; Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại (Học viện Ngoại giao). 
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn: “Mô hình Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước sau khi hợp nhất theo quy hoạch” gồm 3 chương: 
- Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của truyền thông hội tụ và tòa soạn hội tụ
- Chương 2: Mô hình tổ chức, hoạt động của Đài PT-TH và Báo Bình Phước
- Chương 3: Một số đánh giá bước đầu và đề xuất giải pháp, khuyến nghị
Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn của truyền thông hội tụ và tòa soạn hội tụ trên thế giới và một số mô hình ở nước ta. Đồng thời, từ thực tế khảo sát luận văn phân tích thực trạng các cơ quán báo ở Bình Phước trước hợp nhất. Qua đó, có những đánh giá ban đầu và đề xuất giải pháp, khuyến nghị để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của mô hình báo chí truyền thông đa phương tiện và truyền thông hội tụ tại Đài PT-TH và Báo Bình Phước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu tiếp nhận thông tin của khán giả và thực hiện quy hoạch báo chí của Thủ tướng Chính phủ theo lộ trình đã đề ra. 
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Thông qua những phân tích, đánh giá, luận văn đã đề xuất các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của mô hình báo chí truyền thông đa phương tiện và truyền thông hội tụ tại Đài PT-TH và Báo Bình Phước, tăng hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền, đa dạng sản phẩm truyền thông, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng trong xu hướng truyền thông hội tụ và đa phương tiện hiện nay. 
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
    
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: TRUONG TAN HOA;                                   2. Gender: Male
3. Date of birth: December 20, 1975                               4. Place of birth: Quang Binh
5. Admission decision number: 4417/QD-XHNV dated November 26, 2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: Extension for 6 months according to Decision No. 2453/QD-XHNV dated November 19, 2021.
7. Official thesis title: “The model of Binh Phuoc Radio- Television and Newspaper affer being merged according to the project”
8. Major: Journalism                                                            9. Code: 8320101-01-UD
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr Le Thanh Binh - Senior Lecturer, Former Dean of the Faculty of Communication and External Culture (Diplomatic Academy of Vietnam).
11. Summary of the findings of the thesis: 
Thesis: “The model of Binh Phuoc Radio- Television and Newspaper affer being merged according to the project” consists of 3 chapters:
- Chapter 1: Some theoretical and practical issues of converged media and converged newsrooms
- Chapter 2: Model of organization and operation of Radio and Television Station and Binh Phuoc Newspaper
- Chapter 3: Some initial assessments and suggestions for solutions and recommendations
Thesis systematizes theoretical and practical issues of converged media and converged newsrooms in the world and some models in our country. At the same time, from the actual survey, the thesis analyzes the current situation of newspaper agencies in Binh Phuoc before the consolidation. Thereby, there are initial assessments and suggestions for solutions and recommendations to improve the efficiency and quality of operation of the multimedia and converged media journalism model at Radio and Television Station and Binh Phuoc Newspaper aims to meet the requirements of political tasks, the audience's need to receive information and implement the Prime Minister's press planning according to the proposed roadmap. There are subsequently preliminary assessments and recommendations on how to improve the efficiency and quality of the operation of the multimedia and media coverage at Binh Phuoc Newspaper and Radio and Television Station, intending to meet the demands of political tasks and the audience's need for information, and implementing the Prime Minister's press planning according to the roadmap.
12. Practical applicability, if any: 
Through the analysis and evaluation, the thesis has proposed specific solutions to improve the efficiency and quality of the operation of the model of multi-media and converged media journalism at Radio and Television Station and Newspapers Binh Phuoc. In the current trend of converged and multi-media communication, increasing the efficiency of information and propaganda work, diversifying communication products, and meeting the increasing demands of the public are all priorities.
13. Further research directions, if any: none
14. Thesis-related publications: none

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây