TTLV: Vấn đề định hướng nghề nghiệp cho thanh niên trên báo điện tử

Thứ tư - 04/05/2022 03:45
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Ngọc Anh Thư                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 15/11/1986
4. Nơi sinh: An Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 4419/2019/QĐ-XHNV, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập từ 27/11/2021 đến ngày 26/5/2022 
(Theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề định hướng nghề nghiệp cho thanh niên trên báo điện tử. 
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng;                          Mã số: 8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Dịu - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn tiến hành khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề định hướng nghề nghiệp cho thanh niên trên 03 tờ báo điện tử: báo Tuổi Trẻ online, báo Thanh Niên online và báo Tiền Phong online trong khoảng thời gian từ tháng 01/2019 đến hết tháng 12/2020. Từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên trong giai đoạn tiếp theo, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn là cơ sở tham khảo cho những cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý về công tác thanh niên đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác định hướng nghề nghiệp cho thanh niên trong thời gian tới.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Ngoc Anh Thu                                   2. Sex: Female
3. Date of birth: 15/11/1986                                                 4. Place of birth: An Phu district, An Giang province
5. Admission decision number: 4419/2019/QĐ-XHNV. Dated: 26/11/2019
6. Changes in academic process: Extending the study period from November 27, 2021 to May 26, 2022 
(According to Decision No. 2453/QĐ-XHNV dated November 19, 2021 of The Rector of University of Social Sciences and Humanities, VNU)
7. Official thesis title: Career guidance for youth in online newspapers
8. Major: Journalism                                                               9. Code: 8320101-01-UD
10. Supervisors: Dr. Nguyen Thi Diu, University of Social sciences and Humanities, Vietnam National University
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis conducts a survey, analysis and assessment of the current situation of career orientation for youth on 03 online newspapers such as: Tuoi Tre online , Thanh Nien online and Tien Phong online, in the period from the January 2019 to the end of December 2020. Consequenly, it makes recommendations and solutions to improve the effectiveness of career orientation for young people in the next years, meet the needs of human resource training quality improvement, as well as contribute to socio-economic of the country development. 
12. Practical applicability, if any: The thesis is a reference for press agencies and youth management organizations to propose solutions to enhance the effectiveness of career orientation for youth in the future.
13. Further research directions, if any:         
14. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây