TTLV: Vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long trên báo chí địa phương

Thứ tư - 04/05/2022 04:00
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Văn Thành                        2. Giới tính:    Nam 
3. Ngày sinh:  13/6/1984.
4. Nơi sinh: trước đây là huyện Bình Minh, nay là huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.
5. Quyết định công nhận học viên số: Quyết định công nhận học viên số 4419/2019/QĐ-XHNV, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 6 tháng theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV ngày 19/11/2021. Thời gian kéo dài từ ngày 27/11/2021 – 26/5/2022.
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long trên báo chí địa phương .
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng;                  Mã số:   8320101-01-UD.
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng - Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông – Trường Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn đi sâu phân tích thực trạng, nội dung về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng Đài PT-TH Vĩnh Long và Báo điện tử Vĩnh Long đã kịp thời thích ứng và chủ động đề ra những giải pháp, cũng như nội dung chỉ đạo phù hợp đối với các phòng chuyên môn và phóng viên nên công tác tuyên truyền triển khai đạt hiệu quả cao.
Sau phần cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sang phần nội dung, tác giả sử dụng phương pháp thống kê số liệu tin bài trong năm 2020 để làm tiền đề phân tích nội dung, hình thức thể hiện của từng cơ quan báo chí đối với vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long và đặc biệt là phỏng vấn sâu các chuyên gia, cơ quan đầu ngành và lãnh đạo, phóng viên tại các cơ quan chí được khảo sát là Đài PT-TH Vĩnh Long và Báo điện tử Vĩnh Long để làm rõ những vấn đề trọng tâm đưa ra, đặc biệt là những vấn đề còn hạn chế của từng cơ quan báo chí. Để từ đó, qua ý kiến của các ngành chuyên môn và lãnh đạo cơ quan báo chí trong tỉnh Vĩnh Long sẽ đề ra những giải pháp, định hướng tuyên truyền trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cả về nội dung lẫn hình thức về vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long. 
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Luận văn có giá trị tham khảo về thực tiễn thông qua những số liệu chứng minh, thống kê cụ thể về kết quả tuyên truyền đối với vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long trên báo chí địa phương trong năm 2020 (khảo sát 02 đơn vị gồm: Đài PT-TH Vĩnh Long và Báo điện tử Vĩnh Long). Qua những nghiên cứu trong luận văn có thể làm cơ sở giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên, người dân hiểu sâu sắc hơn về công tác tuyên truyền đối với vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long. Từ đó, có những chủ trương, cơ chế chính sách, giải pháp phù hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi thói quen sản xuất từ phương pháp cũ, lạc hậu sang sử dụng các tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp để từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : NGUYEN VAN THANH         
2. Sex:  Male
3. Date of birth: June 13th, 1984                   
4. Place of  birth: Before Binh Minh District and now Binh Tan District – Vinh Long Province.
5. Admission decision number: 4419/2019/QĐ-XHNV, November 26th, 2019 by President of University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: Renewal for 6 months according to Decision No 2453/QĐ-XHNV dated November 19, 2021. The period lasts from November 27, 2021 to May 26, 2022.
7. Official thesis title: The issue of agricultural restructuring in Vinh Long province in the local press.
8. Major: Journalism.
9. Code:  8320101-01-UD.
10. Supervisors: Ph.D NGUYEN THI THUY HANG, University of Social Sciences and Humanities, VNU.
11. Summary of the findings of the thesis: 
    The thesis deeply analyzes the situation and content of restructuring the agricultural sector of Vinh Long Province in 2020. Despite being affected by the COVID-19 pandemic, Vinh Long Radio and Television Station and Vinh Long Online Newspapers promptly adapted and proactively proposed solutions, as well as appropriate instructive content for specialized departments and reporters. Therefore, the propaganda work was carried out with high efficiency.
After analyzing the theoretical basis related to the restructuring of the agricultural sector, the author uses the statistical method of news data in 2020 as a premise to analyze the content and format of articles. The author also surveys the performance of each press agency on the restructuring of the agricultural sector in Vinh Long Province and especially in-depth interviews with experts, leading agencies as well as leaders and reporters of the surveyed press agencies namely Vinh Long Radio and Television Station and Vinh Long Online Newspapers to clarify the key issues raised, especially the shortcomings of each press agency. Then, through the opinions of experts and leaders of the press agencies in Vinh Long Province, the author propose solutions and propaganda orientations in the coming time to improve the effectiveness of propaganda on agricultural restructure in Vinh Long Province.
12. Practical applicability, if any: 
    The thesis is valuable for practical reference thanks to specific statistics and evidence about the results of propaganda on the restructuring of the agricultural sector in Vinh Long Province on TV channels of Vinh Long Radio and Television Station and on Vinh Long Online Newspaper. The studies in the thesis are useful for leaders, managers and committees, local authorities, press agencies, reporters, editors, and local people to have a more deeply understanding regarding agricultural restructuring. As a result, there have been appropriate guidelines, mechanisms, policies and solutions in propagating and encouraging people to change their production habits from old and outdated methods to using advances in agricultural production. That will gradually modernize agriculture and rural areas in Vietnam in general and Vinh Long Province in particular.
13. Further research directions, if any: No        
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây