TTLV: Truyền thông về kinh tế biển, đảo trên báo chí khu vực Tây Nam bộ

Thứ sáu - 29/10/2021 03:49
1. Họ và tên học viên: Đặng Văn Duẩn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/10/1981
4. Nơi sinh: Xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn làm luận văn từ ngày 04  tháng 12 năm  2020 đến ngày 04  tháng  12  năm 2021 (12 tháng)
7. Tên đề tài luận văn:  Truyền thông về kinh tế biển, đảo trên báo chí khu vực Tây Nam bộ
8. Chuyên ngành: Báo chí học ; Mã số: 8320101.01(UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Tuấn Anh, Học viện Ngoại giao.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thông qua quá trình nghiên cứu, khảo sát, luận văn sẽ phân tích các vấn đề về lý luận và thực tiễn công tác tuyên truyền về biển, đảo trên báo chí khu vực Tây Nam Bộ, cụ thể là Báo Cà Mau, Báo Kiên Giang, Báo Bạc Liêu, Đài PT-TH Cà Mau, Đài PT-TH Bạc Liêu, Đài PT-TH Kiên Giang từ đó đưa ra giải pháp làm thế nào để phát huy tối đa sức mạnh của truyền thông trong công tác tuyên truyền phát triển kinh tế biển đảo các cơ quan báo chí khu vực này. Đánh giá được thực trạng công tác truyền thông về kinh tế biển đảo trên báo chí ở khu vực Tây Nam Bộ trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Luận văn đưa ra cách nhìn tổng quan về vai trò của hoạt động tuyên truyền biển đảo trên báo chí hiện nay. Hệ thống hóa lại của chủ trương, đường lối, chính sách quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với các cơ quan truyền thông khi tuyên truyền về biển đảo. Luận văn đưa ra cơ sở lý luận giúp lãnh đạo các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu có sự quan tâm đúng mức cũng như đưa ra quan điểm truyền thông về biển đảo trên báo địa phương phù hợp và hiệu quả hơn.
Thực tiển nghiên cứu cho thấy đội ngũ phóng viên, biên tập viên thực hiện lĩnh vực truyền thông về kinh tế biển đảo vẫn còn thiếu. Ít cơ quan báo chí cử phóng viên chuyên tuyên truyền về lĩnh vực này mà phải phụ trách cùng lúc nhiều mãng chuyên đề. Một trong những nguyên nhân là thiếu nhân lực, đây là một trong những hạn chế chung của báo chí địa phương. Qua đó, các nội dung và hình thức tuyên truyền chưa thực sự đa dạng và sát với thực tiển. 
Luận văn đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền kinh tế biển đảo.
1.1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ kết quả nghiên cứu thực trạng truyền thông về kinh tế biển, đảo trên báo chí khu vực Tây Nam bộ. Luận văn có thể ứng dụng hiệu quả trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong khu vực ĐBSCL trong thời gian tới. Luận văn đánh giá một cách tổng quát, toàn diện về hoạt động truyền thông chủ đề biển đảo trên Báo Cà Mau và Báo Kiên Giang, Báo Bạc Liêu cũng như các Đài PT-TH của các tỉnh trên. Đưa ra giải pháp cụ thể, thiết thực trên cơ sở nghiên cứu để giúp cho hoạt động truyền thông biển đảo của Báo Cà Mau, Báo Kiên Giang, Báo Bạc Liêu nâng cao hiệu quả, chất lượng tuyên truyền. Đưa cách thức truyền thông mới, theo xu hướng báo chí hiện đại phù hợp với điều kiện khoa học, công nghệ hiện nay.
1.2. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực Truyền thông về kinh tế biển, đảo trên báo chí sau này không chỉ ở khu vực ĐBSCL mà còn ở những khu vực khác trong cả nước.
1.3. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có
     
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Student’s full name: Dang Van Duan
2. Sex: Male
3. Date of birth: 10/10/1981
4. Place of birth: Tran Hoi commune, Tran Van Thoi district, Ca Mau province
5. Decision on student recognition No: 3617/2018/QD-XHNV, dated December 04, 2018 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi
6. Changes during the studying process: Thesis extension from December 04, 2020 to December  04, 2021 (12 months)
7. Thesis title:  Communication on marine and island economy on the press in the Southwest region
8. Major: Journalism studies; Code: 8320101.01(UD)
9. Scientific instructor: PhD. Vu Tuan Anh, Diplomatic Academy of Vietnam.
10. Summary of the thesis results:
Through the process of research and survey, the thesis will analyze theoretical and practical issues of propaganda about the sea and islands in the press in the Southwest region, namely Ca Mau Newspaper,  Kien Giang Newspaper, Bac Lieu Newspaper, Ca Mau Radio and Television Station, Bac Lieu Radio and Television Station, Kien Giang Radio and Television Station, then offer solutions to maximize the power of the communication in propaganda about marine and island economic development of press agencies in this region; Evaluate the current status of communication on marine and island economy in the press in Southwestern region in the current period. On the basis of research results, the thesis gives an overview of the role of marine and island propaganda in the press today; Re-systematize guidelines, lines, policies and direction of the Party and State to media agencies when propagating seas and islands. The thesis provides a theoretical basis to help leaders of the provinces of Ca Mau, Kien Giang, and Bac Lieu have proper attention as well as provide more appropriate and effective media views on seas and islands in local newspapers.
The research practice shows that the numbers of reporters and editors engaged in communication on marine and island economy is still lacking. Few press agencies send their journalists to taking in charge of propagating this field, but such journalists must be in charge of many topics at the same time. One of the reasons is the lack of human resources, which is one of the common limitations of the local media agencies, thereby, the contents and forms of propaganda are not really diverse and close to reality. 
The thesis has proposed solutions to improve the quality of propaganda about marine and island economy.
1.1. Practical applicability: From the results of research on the current media status on marine and island economy in the press in the Southwestern region. The thesis can be effectively applied in propaganda of press agencies in the Mekong Delta in the coming time. The thesis generally and comprehensively evaluates communication activities on the topic of sea and islands on Ca Mau Newspaper and Kien Giang Newspaper, Bac Lieu Newspaper as well as Radio and TV stations of the above provinces. The thesis also propose concrete and practical solutions on the research basis to help the communication activities of Ca Mau Newspaper, Kien Giang Newspaper, and Bac Lieu Newspaper to improve the efficiency and quality of propaganda; Provide new communication methods, towards modern journalism trends in accordance with current scientific and technological conditions.
1.2. Further research directions: The topic can be used as a reference for research works in the field of communication of marine and island economy in the press, not only in the Mekong Delta but also in other regions in the country.
1.3. Published works related to the thesis: not available

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây