TTLV: Tuyên truyền giáo dục pháp luật trên báo in Tây Nam bộ

Thứ năm - 28/10/2021 03:52
1. Họ và tên học viên: Trần Bá Thảo
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/4/1973
4. Nơi sinh:  Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
5. Quyết định công nhận học viên: Quyết định số 4419/2019/QĐ-XHNV, ngày  26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
7. Tên đề tài luận văn: Tuyên truyền giáo dục pháp luật trên báo in Tây Nam bộ.
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng. Mã số: 8320101_01_ UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS. Đặng Vũ Huân, Tổng biên tập, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn
Luận văn bước đầu đã hình thành được khung lý thuyết, nhấn mạnh vai trò, khảo sát thực trạng 3 địa phương: Đồng Tháp, Vĩnh Long và Thành phố Cần Thơ; đề xuất giải pháp thực tế, khả thi, có ý nghĩa thực tiễn đối với báo chí Tây Nam bộ với vấn đề tuyên truyền giáo dục pháp luật  trong bối cảnh hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn
Kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng tốt cho công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật vùng Tây Nam bộ; phù hợp với vị trí công tác của học viên Trần Bá Thảo hiện nay.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
Vấn đề của luận văn có thể được nâng cấp nghiên cứu trên phạm vi Nam bộ như “Báo chí  Nam bộ với vấn đề tuyên truyền, giáo dục pháp luật”.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn
- Báo cáo tham luận: “Thực trạng và giải pháp của  báo chí vùng Tây Nam bộ trong việc tuyên truyền nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của người dân” được in trong Kỷ yếu  Hội thảo Khoa học cấp Bộ: “Những vấn đề lý luận, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tuân thủ pháp luật của người dân vùng Tây Nam bộ  hiện nay” do Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức.
- Bài viết: “Tuyên truyền giáo dục pháp luật trên báo in Tây Nam bộ”, đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Bộ Tư pháp, tại địa chỉ:
https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phan-hoi-tu-co-so.aspx?ItemID=77 (ngày 07/10/2021)

 
                                INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name of the practitioner: Tran Ba Thao
2. Gender: Male
3. Date of birth: April 1st, 1973.
4. Place of birth: Ward 6, Cao Lanh City, Dong Thap Province.
5. Student recognition decision: Decision 4419/2019/ QD-XHNV, dated on November 26th, 2019 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process: No
7. Title of dissertation topic: The work of law propagation and education in printed newspapers in the southwest of Vietnam.
8. Major: Journalism; Code: 8320101_01_ UD
9. Scientific instructors: Dr Dang Vu Huan, Executive editor of The Journal Demoracy and Law, Ministry of Justice.
10. Summary of the results of the thesis
The thesis has initially formed a theoretical framework, emphasized the role, surveyed the current situation of 3 provinces, including Dong Thap, Vinh Long and Can Tho; propose practical, feasible solutions and useful significance to the Southwest newspapers with the problem of legal education and propaganda in the current context.
11. Practical applicability in practice
The results of research have real applicability to work of the law propagation and education in the southwest of Vietnam; as well as be suitable for the current position of practitioner Tran Ba Thao.
12. Further research directions
The issue of the thesis can be upgraded and studied on the scope of the southwest of Vietnam; such as “Southern press with the problem of legal education propaganda”.
13. Published works related to the thesis
- Presentation: “The current situation and solution of the Southwest newspapers with the law propagation to enhance the effectiveness of citizen’s law compliance” was published in the summary record of Ministerial Science Conference: “Theory issues, current situation and solution to enhance the effectiveness of citizen’s law compliance” which was organized by the Institute of Legal Science, Ministry of Justice.
- Report: “The work of law propagation and education in printed newspapers in the southwest of Vietnam” published The Journal Demoracy and Law, Ministry of Justice, on website
https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phan-hoi-tu-co-so.aspx?ItemID=77

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây