TTLV: Xây dựng mô hình tự chủ tài chính của cơ quan báo Đảng Đồng bằng Sông Cửu Long  (Khảo sát Báo Cà Mau, Sóc Trăng và Cần Thơ)

Thứ sáu - 29/10/2021 03:47
1. Họ và tên học viên: Vi Văn Hòa                        2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 12/02/1979
4. Nơi sinh: Ấp  Vàm Xáng, xã Phú Mỹ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn làm luận văn từ ngày 04  tháng 12 năm  2021 đến ngày 4  tháng  12  năm 2021 (12 tháng)
7. Tên đề tài luận văn: Xây dựng mô hình tự chủ tài chính của cơ quan báo Đảng Đồng bằng Sông Cửu Long  (Khảo sát Báo Cà Mau, Sóc Trăng và Cần Thơ)
8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101.01(UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Đức Long, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn nghiên cứu vấn đề xây dựng mô hình tự chủ tài chính của cơ quan báo Đảng Đồng bằng Sông Cửu Long (Khảo sát Báo Cà Mau, Sóc Trăng và Cần Thơ). Qua khảo sát, phân tích, đánh giá vấn đề tự chủ tài chính của Báo Cà Mau, Sóc Trăng và Cần Thơ giai đoạn 2018-2020 và khảo sát ý kiến cán bộ, công nhân viên làm công tác quản lý tài chính tại các cơ quan báo Đảng: Cà Mau, Sóc Trăng và Cần Thơ, luận văn rút ra kết luận như các thông tin về xây dựng mô hình tự chủ tài chính của cơ quan báo Đảng Đồng bằng Sông Cửu Long của  Báo Cà Mau, Sóc Trăng và Cần Thơ diễn ra như thế nào?.
Thông qua các hình thức khảo sát, phân tích số liệu thực tế, luận văn đưa ra những thành công xây dựng mô hình tự chủ tài chính của cơ quan báo Đảng Đồng bằng Sông Cửu Long. Đồng thời, luận văn đã chỉ ra được những hạn chế trong xây dựng mô hình tự chủ tài chính của cơ quan báo Đảng Đồng bằng Sông Cửu Long của  Báo Cà Mau, Sóc Trăng và Cần Thơ như: Về cơ chế chính sách, khả năng, năng lực quản lý của cơ quan chủ quản, nguồn nhân lực tại các báo...
Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động tự chủ tài chính của cơ quan báo Đảng địa phương Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ và bằng phương pháp phỏng vấn sâu lãnh đạo các cơ quan báo chí, luận văn đã đánh giá tổng quan về vấn đề xây dựng mô hình tự chủ tài chính của các cơ quan báo Đảng địa phương Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự chủ tài chính của các cơ quan báo Đảng địa phương Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ nói riêng và các cơ quan báo Đảng khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung trong thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Việc phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tự chủ tài chính của các cơ quan báo Đảng: Cà Mau, Sóc Trăng và Cần Thơ giai đoạn 2018 – 2020 sẽ giúp các nhà quản lý nắm bắt được những tồn tại, hạn chế trong hoạt động tự chủ tài chính của cơ quan mình. Từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế này và nâng cao hiệu quả hoạt động tự chủ tài chính của cơ quan báo Đảng: Cà Mau, Sóc Trăng và Cần Thơ trong thời gian tới.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được các cơ quan báo Đảng địa phương khác nghiên cứu và xem xét ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự chủ tài chính của cơ quan báo Đảng địa phương mình.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có
          
INFORMATION ON MASTER THESIS
 
1. Full name of student: Vi Van Hoa:                                 2. Sex: Male
3. Date of birth: February 12th, 1979
4. Place of birth: Vam Xang Hamlet, Phu My Commune, Thoi Binh District, Ca Mau Province
5. Decision on Recognition of Student No.: 3617/2018/QĐ-XHNV, dated December 4th, 2018 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University – Hanoi.
6. Changes in the training process: Thesis extension is December from 04th, 2020 to December 04th, 2021 (12 months)
7. Title of thesis topic: Building a financial autonomy model of the Party newspaper agencies in Mekong Delta (Survey newspaper Ca Mau, Soc Trang and Can Tho)
8. Major: Journalism; Code No.: 8320101.01(UD)
9. Scientific instructors: PhD. Dang Duc Long, Director of the Centre for Economic Information, Analysis and Forecast, Central Economic Committee.
10. Summary of the results of the thesis:
The thesis researches the issue of building financial autonomy model of Party newspaper agencies in Mekong Delta (survey newspaper Ca Mau, Soc Trang and Can Tho). Through surveying, analyzing and evaluating financial autonomy issues of Ca Mau, Soc Trang and Can Tho newspapers in the period of 2018-2020 and surveying opinions of officers and employees working in financial management at the Party newspaper agencies in Ca Mau, Soc Trang and Can Tho, the thesis has drawn conclusions about the information on how to build financial autonomy model of Party newspaper agencies in Mekong Delta (Ca Mau, Soc Trang and Can Tho newspapers).
Through survey and actual data analysis, the thesis shows the successes in building financial autonomy model of the Party newspaper agencies in Mekong Delta. At the same time, the thesis has pointed out the limitations in building financial autonomy model of Party newspaper agencies in Mekong Delta (Ca Mau, Soc Trang and Can Tho newspapers), such as: Regarding mechanism, policy, management capacity of the governing body, human resources at the newspapers...
On the basis of clarifying theoretical and practical issues of financial autonomy of local Party newspaper agencies in Ca Mau, Soc Trang, Can Tho and by in-depth interviews with senior officers of the newspaper agencies, the thesis has given an overview of the issue of building financial autonomy model of local Party newspaper agencies in Ca Mau, Soc Trang and Can Tho; it has proposed a number of solutions to improve the efficiency of financial autonomy of local Party newspaper agencies in Ca Mau, Soc Trang and Can Tho in particular and Party newspaper agencies in the Mekong Delta region in general in the coming time.
11. Practical applicability: The analysis and assessment of the status of financial autonomy of Party newspaper agencies in Ca Mau, Soc Trang and Can Tho in the period 2018 - 2020 shall help managers grasp the shortcomings and limitations in their agencies’ financial autonomy. From which, solutions are proposed to overcome these limitations and improve the efficiency of financial autonomy of Party newspaper agencies in Ca Mau, Soc Trang and Can Tho in the coming time.
12. Further research directions: The research results of the thesis can be studied and applied by other local Party newspaper agencies to improve the efficiency of financial autonomy in their agencies.
13. Published works in relation to the thesis: Not available

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây