TTLV:Nghiên cứu chất lượng chương trình du lịch outbound của một số doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội

Thứ hai - 01/11/2021 21:30
1. Họ và tên học viên: Bùi Thanh Huyền                             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19/09/1976
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30/07/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: kéo dài thời gian đào tạo 06 tháng
7. Tên đề tài luận văn:
“Nghiên cứu chất lượng chương trình du lịch outbound của một số doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội”
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                      Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quang Vinh – Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã tổng quan các công trình trong và ngoài nước về nghiên cứu chất lượng dịch vụ. Trên cơ sở đó tác giả đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng chương trình du lịch (khái niệm, đánh giá chất lượng chương trình du lịch, tổng quan các mô hình nghiên cứu…). Bằng phương pháp quan sát, phỏng vấn sâu, bảng hỏi… và sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu: SPSS, Excel… luận văn đã cho thấy khách hàng đánh giá chất lượng chương trình du lịch outbound của doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội khá tốt (GTTB = 4.01) theo thang đo Likert. Qua phân tích cho thấy, nhân tố “các dịch vụ tại nước ngoài” có ảnh hưởng cao nhất tới chất lượng chương trình du lịch outbound, tiếp đó là nhân tố “các dịch vụ phía Việt Nam cung cấp” và cuối cùng là “thiết kế chương trình”. Luận văn cũng đã đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch outbound.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Mô hình đánh giá chất lượng chương trình du lịch outbound có thể được áp dụng cho các doanh nghiệp lữ hành.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Mối quan hệ giữa chất lượng chương trình du lịch,
sự thỏa mãn của khách hàng và lòng trung thành của khách hàng. Nghiên cứu trường hợp khách du lịch đi tour outbound của một số doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội.
13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: không

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Bùi Thanh Huyen                                        2. Sex: Female
3. Date of birth: September 19th, 1976                            4. Place of birth: Thai Nguyen
5. Admission decision number: 3014/2019/QĐ-XHNV; Dated: July 30th, 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: 06 months extended
7. Official thesis title: “Research on service quality of outbound tour organized by travel companies in Hanoi”.
8. Major: Tourism                                                             9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: PhD. Nguyen Quang Vinh - Faculty of Tourism Studies, University of Social sciences and Humanities, Viet Nam National University.
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis has reviewed domestic and foreign works on service quality research. On that basis, the author has systematized theoretical and practical issues on tour quality (concepts, evaluating tour quality, overview of research models…). By methods of observation, in-depth interviews, questionnaires... and using data processing tools: SPSS, Excel... the thesis has shown that service quality of outbound tour organized by travel companies in Hanoi is evaluated quite good (GTTB = 4.01, according to the Likert scale) by travellers. The assessment shows that the service quality of outbound tour is impacted by factors, ranging: “service in foreign countries”, “servies provided in Vietnam” and “tour design”. The thesis also suggests solutions to improve service quality of outbound tour for travel companies in Hanoi.
12. Practical applicability, if any: Reserch model of tour quality may be applied for outbound tours organized by travel companies.
13. Further research directions, if any: The relationships among tour quality, tour satisfaction and loyalty. The case of outbound travelers of travel companies in Hanoi.
14. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây