TTLV: Vấn đề văn hóa doanh nghiệp trên các báo điện tử của Hà Nội

Thứ ba - 02/11/2021 04:30
1. Họ và tên học viên: Vương Minh Huệ                                2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 02/01/1986
4. Nơi sinh: Bắc Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ – XHNV – SĐH ngày 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề văn hóa doanh nghiệp trên các báo điện tử của Hà Nội
8. Chuyên ngành: Báo chí học ;          Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Ngô Văn Giá, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Vấn đề văn hóa doanh nghiệp trên 3 tờ báo điện tử được tiếp cận theo các nhóm đề tài: sự thích ứng và phát triển của các doanh nghiệp trong thời đại mới trước bối cảnh kinh tế, kỹ thuật mới; mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu của doanh nghiệp; tầm quan trọng của phát triển văn hóa doanh nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Cả 3 tờ báo điện tử đều dành mức độ quan tâm nhất định đối với vấn đề văn hóa doanh nghiệp qua số lượng bài viết đáng kể. Thực trạng tần suất xuất hiện của từng thể loại tin bài về văn hóa doanh nghiệp trên báo điện tử là tin, phỏng vấn, phóng sự và bình luận. Trong đó, thể loại tin luôn chiếm tỷ lệ khá cao, trong khi đó phỏng vấn chiếm tỷ lệ thấp nhất. Các yêu cầu đặt ra đối với báo điện tử truyền thông về văn hóa doanh nghiệp cũng tương đối khắt khe: yêu cầu về vấn đề quan điểm, nhận thức của tòa soạn; về chất lượng, nội dung tuyên truyền đối với tác phẩm báo chí điện tử; về yêu cầu đối với đội ngũ phóng viên, nhà báo và cuối cùng là yêu cầu về nền tảng kỹ thuật cho hoạt động báo điện tử… Các tờ báo điện tử cần đa dạng hóa phương thức tuyên truyền trên báo điện tử như tổ chức diễn đàn trực tiếp, trực tuyến; các bài viết tích hợp nhiều yếu tố đa phương tiện. Từ đó phát huy tối ưu những ưu điểm vượt trội của báo điện tử so với các loại hình báo chí truyền thống khác.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: ứng dụng trong công tác quản lý và sáng tạo tác phẩm báo chí cho các tòa soạn.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Dựa trên mô hình triển khai như đã thực hiện trong luận văn, có thể ứng dụng nghiên cứu một số vấn đề khác liên quan trực tiếp đến công việc của tác giả như vấn đề bảo tồn di sản văn hóa, vấn đề sáng tác văn học nghệ thuật trên báo chí hiện nay.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Vuong Minh Hue                    2. Sex: Female
3. Date of birth: 02/01/1986                         4. Place of birth: Bac Ninh
5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV-SĐH dated: 28/6/2018 of the Principal of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Corporate culture issue on Hanoi's electronic journals
8. Major: Journalism                                  Code: 8320101.01
9. Supervisors: Associate Prof. Dr. Ngo Van Gia - Hanoi University of Culture
10. Summary of the findings of the thesis: The issue of corporate culture in 3 electronic journals is approached according to the following groups of topics: the adaptation and development of enterprises in the new era in the face of new economic and technical contexts; the relationship between corporate culture and corporate brand; the importance of developing corporate culture; promoting the construction and development of corporate culture. All 3 electronic journals have paid a certain degree of attention to corporate culture through a considerable number of articles. The actual frequency of appearance of each genrs about corporate culture in electronic journals is news, interviews, reportages and comments. In which, the news genre always accounts for a fairly high percentage, while the interview accounts for the lowest percentage. The requirements set for electronic journals on corporate culture are also quite strict: requirements on opinion and perception of the newspaper office; the quality and content of propaganda for electronic journals works; the requirements for reporters, journalists and finally the technical background requirements for electronic journalism... Electronic journals need to diversify methods of propaganda on electronic journals such as organizing live and online forums; articles that incorporate a variety of multimedia elements. Thereby promoting optimally the outstanding advantages of electronic newspapers compared to other traditional journals forms.
11. Practical applicability, if any: application in the management and creation of journalistic works for newspaper offices
12. Further research directions, if any: Based on the deployment model as done in the thesis, it is possible to apply research to some other issues directly related to the author's work such as the conservation of cultural heritage, the problem of literary composition, and the problem of cultural heritage, the problem of literary and artistic creation in journalism today.
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây