TTLV: Cộng đồng với quản lý di sản đô thị cổ Hội An

Thứ sáu - 29/10/2021 05:12
1. Họ và tên học viên: NGÔ HOÀNG ANH
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/11/1997
4. Nơi sinh: Hà Nội
5.
Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có thay đổi.
7. Tên đề tài luận văn: Cộng đồng với quản lý di sản đô thị cổ Hội An
8. Chuyên ngành: Quản lý văn hóa; Mã số: 8319042.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. LÂM THỊ MỸ DUNG. Hiện đang công tác tại Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Từ việc tập trung khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng vai trò cộng đồng và hoạt động quản lý di sản đô thị cổ Hội An. Luận văn đưa ra những kết luận và đề xuất một số giải pháp góp phần củng cố, nâng cao hơn nữa vai trò cộng đồng và hoạt động quản lý di sản văn hóa nói riêng tại Hội An và các di sản văn hóa khác.
Trên cơ sở đó luận văn nêu ra một số đề xuất mang tính kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa vai trò cộng đồng và hiệu quả quản lý của đô thị cổ Hội An và tỉnh Quảng Nam.
Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các đơn vị làm công tác quản lý di sản văn hóa, đặc biệt quan tâm tới vai trò cộng đồng trong quản lý nói chung và các đơn vị liên quan đến công tác quản lý di sản Hội An - đối tượng chính được khảo sát trong luận văn.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn là tài liệu tham khảo góp phần giúp các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về quản lý di sản văn hoá có thêm thông tin trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy.
Luận văn là nguồn tư liệu phong phú để những sinh viên chuyên ngành tiếp tục nghiên cứu và mở rộng ở những đề tài liên quan.
Luận văn là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước tham khảo nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý di sản và vai trò cộng đồng trong quản lý di sản.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Cộng đồng với quản lý di sản đô thị cổ ở Việt Nam.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: NGO HOANG ANH           
2. Sex: Female         
3. Date of birth: November 20th, 1997    
4. Place of birth: Ha Noi     
5.
Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV. Dated November 26th, 2019 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University.
6. Changes in academic process: No change                   
7. Official thesis title:  Community in Heritage Management of Hoi An Ancient Town
8. Major:  Cultural Management   
9. Code: 8319042.01          
10. Supervisors: Prof. Dr LAM THI MY DUNG. Currently working at the Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities   
11. Summary of the results of the thesis:
From focusing on survey, analyzing and evaluating the current situation of community in heritage management in Hoi An Ancient Town, the thesis makes conclusions and proposes some solutions to contribute to strengthening and improving more the effectiveness of community’s role and heritage management activities in Hoi An and the other cultural heritages.
On that basis, the thesis makes some recommendations to further improve the effectiveness of community’s role in heritage management in Hoi An in particular and Quang Nam province in general.
The research results are a reference for the units doing heritage management, especially in the role of community in general and the units doing Hoi An Ancient Town Heritage Management in particular - the main subjects surveyed in the thesis.
12. Applicability in practice:
The thesis is a reference document that helps training and research institutions on cultural heritage management get more information in the process of research and teaching.
The thesis is a rich source of material for major students to continue to research and expand on related topics.
The thesis is the basis for state management agencies to refer to in order to renew and improve the quality and effectiveness of heritage management and the role of community in heritage management.
13. The next research directions: Community in Heritage Management of Ancient Heritages in Vietnam.
14. Published works related to the thesis: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây