TTLV: Chính sách của Mỹ đối với Venezuela dưới thời Tổng thống Donald Trump (2017-2020)

Thứ ba - 05/10/2021 10:45
1. Họ và tên học viên:  LA QUANG HƯNG                                      2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 28/04/1983                                                                   4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QĐ-XHNV ngày: 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Chính sách của Mỹ đối với Venezuela dưới thời Tổng thống Donald Trump (2017-2020)
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế; Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Ngô Tuấn Thắng, công tác tại Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
(1) Chương 1 luận văn khái quát bối cảnh tình hình thế giới và khu vực Mỹ Latinh, trong đó có sự cạnh tranh giữa Nga, Trung Quốc với Mỹ tại khu vực này để từ đó thấy được vai trò, vị trí chiến lược và tầm quan trọng của Venezuela ở khu vực.
(2) Chương 2 luận văn tập trung đi sâu vào nghiên cứu mục tiêu của Mỹ đối với Venezuela. Trên cơ sở đó, Mỹ đề ra những chính sách đối với Venezuela trên từng lĩnh vực cụ thể nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.
(3) Chương 3 luận văn chỉ ra những tác động từ chính sách của Mỹ đối với Venezuela đến mỗi nước, khu vực Mỹ Latinh và Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra dự báo về chính sách của Mỹ với Venezuela trong thời gian tới thông qua các kịch bản có thể xảy ra.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên chuyên ngành quan hệ quốc tế, cũng như bạn đọc quan tâm; những nghiên cứu liên quan đến quan hệ Mỹ - Venezuela.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, phân tích, làm rõ quan hệ Mỹ - Venezuela giai đoạn sau năm 2020.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: La Quang Hưng (2020), “Chính sách của Mỹ đối với Venezuela dưới thời Tổng thống D.Trump”, Tạp chí Quan hệ Quốc phòng, tr. 79-86.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : LA QUANG HUNG                                       2. Sex: Male
3. Date of birth: 28/04/1983                                                  4. Place of  birth: Thai Binh
5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV  Dated: 26/11/2019
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: US policy towards Venezuela under President Donald Trump (2017-2020)
8. Major: International Relations                                      9. Code: 8310601.01
10. Supervisors: Dr. Ngo Tuan Thang - Faculty of International Studies, VNU University of Social Sciences and Humanities (Hanoi).
11. Summary of the findings of the thesis:
(1) Chapter 1 of the thesis outlines the context of the situation in the world and in the Latin American region, including the competition between Russia, China and the US in this region, from which to see the strategic role and position. and the importance of Venezuela in the region.
(2) Chapter 2 of the thesis focuses on studying US goals for Venezuela. On that basis, the US sets out policies towards Venezuela in each specific field in order to overthrow President Nicolas Maduro.
(3) Chapter 3 of the thesis shows the impacts of US policy towards Venezuela to each country, Latin America region and Vietnam. From there, the author makes a forecast about US policy towards Venezuela in the near future through possible scenarios.
12. Practical applicability, if any: Used as a reference for students, students majoring in international relations, as well as interested readers; studies related to US-Venezuelan relations.
13. Further research directions, if any: Continue to monitor, research, analyze and clarify US-Venezuela relations in the period after 2020.
14. Thesis-related publications: La Quang Hung (2020), "US policy towards Venezuela under President D.Trump", Journal of Defense Relations, p. 79-86.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây