TTLV: Hợp tác giáo dục đại học của ASEAN – Trường hợp AUN

Thứ ba - 05/10/2021 22:26
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Quỳnh Giang                2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13/11/1989
4. Nơi sinh: Lai Châu
5. Quyết định công nhận học viên số 4420/2019/QĐ-XHNV ngày: 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Hợp tác giáo dục đại học của ASEAN – Trường hợp AUN
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ; Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Phạm Quang Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Đề tài “Hợp tác giáo dục đại học của ASEAN – Trường hợp AUN” gồm 03 chương với các nội dung chính tập trung tới bối cảnh trong nước và quốc tế về lịch sử và tình hình hợp tác quốc tế về giáo dục đại học trong khu vực Đông Nam Á, từ khi thành lập tổ chức ASEAN đến nay. Trong Chương 1, tác giả đề cập đến cơ sở lý luận, thực tiễn về triển khai và thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng ở trong khu vực ASEAN từ năm 1956 đến năm 1990. Tác giả cũng đề cập vai trò và ý nghĩa của hợp tác quốc tế trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong giáo dục đại học. Tại Chương 2, tác giả đã tóm lược chiến lược hợp tác giáo dục đại học và kết quả hoạt động hợp tác theo các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực liên ngành trong và cấp thiết trong khu vực ASEAN. Cuối cùng, ở Chương 3, tác giả có nhận định về chiến lược hợp tác giáo dục đại học của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt, nhóm các nước phát triển hơn như Singapore, Thái lan, Malaysia, Philippine, Indonesia.. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất cho công tác hợp tác quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam, mà cụ thể là đối với Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu vực ASEAN.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Việc nghiên cứu đề tài này góp phần cung cấp tài liệu về một trong những vấn đề quan trọng trong Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là đào tạo đại học  trong cộng đồng ASEAN nói chung và tại Việt Nam nói riêng, đồng thời góp phần phục vụ công tác nghiên cứu nhằm đưa ra những chính sách phù hợp cho giáo dục đại học tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế đảng diễn ra ngày càng sâu rộng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tìm hiểu và so sánh hợp tác giáo dục đại học của khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Quynh Giang                          2. Sex: Female
3. Date of birth: 13/11/1989                                     4. Place of birth: Lai Chau
5. Admission decision number: 4420/QĐ-XHNV  Dated: 26/11/2019
6. Changes in academic process: 
7. Official thesis title: ASEAN’s Cooperation in Higher Education – AUN Case
8. Major: International Relations                             9. Code: 8310601.01
10. Supervisors: Prof. Dr. Pham Quang Minh, VNU University of Social Sciences and Humanities, Hanoi. 
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis “ASEAN’s Cooperation in Higher Education – AUN Case” includes 03 chapters. In chapter 1, the author analyses the theoretical basis and practices of international cooperation in higher education, as well as evaluating effectiveness of international cooperation in education in general, and international cooperation in higher education in particular, in ASEAN from 1956 to 1990. In chapter 2, the author summarized the cooperation in higher education strategy and effectiveness in cooperation according to priority fields, multidisciplinary fields in ASEAN. Finally, in chapter 3, the thesis assesses the cooperation in higher education of countries in ASEAN, especially, more developed countries such as Singapore, Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesia; thereby, making policy recommendations for on higher education cooperating activity for Vietnam in general and Vietnam National University, Hanoi in particular.
12. Practical applicability, if any: The study of this thesis contributes to documenting one of the most important issues in education and training, especially in higher education in ASEAN in general and in Vietnam in particular, and also serves the research of policies for higher education in Vietnam in the context of international integration.
13. Further research directions, if any: Study and compare the cooperation in higher education between South East Asia and South North Asia.
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây