TTLV: Hành trạng Thiền sư Pháp Loa qua tư liệu Hán Nôm

Thứ ba - 05/10/2021 22:34
1. Họ và tên học viên:    MẠC QUANG TRUNG                    2. Giới tính:  NAM
3. Ngày sinh:15/12/1984
4. Nơi sinh:  PHẢ LẠI -CHÍ LINH- HẢI DƯƠNG
5. Quyết định công nhận học viên số:18035272. Ngày 10 tháng 07năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: QĐ kéo dài thời gian học tập số 2102/QĐ-XHNV ngày 10/11/2020. QĐ kéo dài thời gian học tập số 703/QĐ-XHNV ngày 05/04/2021.
7. Tên đề tài luận văn: HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ PHÁP LOA QUA TƯ LIỆU HÁN NÔM.
8. Chuyên ngành: HÁN NÔM; Mã số:8220104.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ: NGUYỄN PHÚC ANH. Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Thiền sư Pháp Loa là nhân vật lịch sử của Phật giáo Trúc lâm Yên Tử nói riêng và của Phật giáo Việt nam nói chung. Những nghiên cứu trên đây về hành trạng thiền sư Pháp Loa là nghiên cứu khoa học và cách nhìn mới có hệ thống để đánh giá về lịch sử giá trị con người dưới cái nhìn khoa học. Thiền Sư Pháp Loa có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Phật giáo Trúc Lâm và Phật giáo Việt Nam về lĩnh vực Văn học và Lịch sử.
Cung cấp và giới thiệu những thông tin về lịch sử
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Những kiến giải mới làm sáng tỏ về đóng góp của Pháp Loa cho giáo đoàn Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử thông qua tư liệu Hán Nôm.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ đóng góp của thiền sư pháp loa với Phật giáo và lịch sử.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không
                  INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name :  MAC QUAN TRUNG                     2. Sex: . Male
3. Date of birth: 15/12/1984                               4. Place of  birth: Pha Lai ward-Chi Linh city- Hai Duong province
5. Admission decision number: 18035272 Dated: 10/7/2019
6. Changes in academic process: Decision extending the study period No. 2102/QD-XHNV dated November 10, 2020. Decision on extending the study period No. 703/QD-XHNV dated April 5, 2021.
7. Official thesis title: HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ PHÁP LOA QUA TƯ LIỆU HÁN NÔM.
8. Major: Sino- Nom                                            9. Code: 8220104.01
10. Supervisors: Dr. NGUYEN PHUC ANH. Lecturer at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
11. Summary of the findings of the thesis: Phap Loa Zen Master is a historical figure of Truc Lam Yen Tu Buddhism in particular and of Vietnamese Buddhism in general. The above studies on the behavior of Zen master Phap Loa are scientific research and a new systematic view to evaluate the history of human values from a scientific perspective. Phap Loa Zen Master has made great contributions to the development of Truc Lam Buddhism and Vietnamese Buddhism in the field of Literature and History. 
Provide and introduce historical information
12. Practical applicability, if any: New interpretations shed light on Phap Loa's contribution to the Truc Lam Yen Tu Buddhist Congregation through Han-Nom documents.
13. Further research directions, if any: continue to study to elucidate the contribution of Phap Loa Zen Master to Buddhism and history.
14. Thesis-related publications: none

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây