TTLV: Tổ chức công tác hành chính tại Bệnh viện K

Thứ sáu - 24/09/2021 01:02
1. Họ và tên học viên: Phùng Thanh Tùng                                 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 22/02/1985
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số:  4420/QĐ-XHNV
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: Tổ chức công tác hành chính tại Bệnh viện K
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                                            Mã số: 8340406.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Đức Thuận
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1: Qua phần khái quát ở Chương 1, tác giả đã tìm hiểu và làm rõ các vấn đề sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của bệnh viện K; chức năng và nhiệm vụ của bệnh viện K, cơ cấu tổ chức của bệnh viện K. Bên cạnh đó, luận văn còn  làm rõ cơ sở lý luận và pháp lý để tổ chức công tác hành chính của Bệnh viện K., tập trung vào các khái niệm công tác văn phòng, công tác tổ chức hành chính văn phòng, vai trò, nội dung của công tác hành chính văn phòng
Chương 2: Trong chương này, Tác giả đã nêu lên thực trạng tổ chức công tác hành chính tại bệnh viện K. Nhìn chung, tổ chức công tác tổ chức hành chính tại bệnh viện K đã đạt được những kết quả nhất định xong vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt là thiếu các quy định liên quan đến công tác hành chính, điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện công tác này tại bệnh viện K. Do vậy để nâng cao hiệu quả tổ chức công tác hành chính cần phát huy những mặt đã làm được và khắc phục các hạn chế đồng thời nỗ lực nghiên cứu, tìm hiểu để tìm hướng giải quyết đối với các vấn đề mới, khó.
Chương 3: Trên cơ sở phân tích thực trạng ở chương 2, đứng ở góc độ là một nhân viên làm việc tại Phòng Hành Chính bệnh viện K, tôi đã đưa ra nhận xét, kiến nghị của mình đối với công tác hành chính dựa trên cơ sở khảo sát thực tế, phân tích, đánh giá thực trạng công tác hành chính tại Bệnh viện K.
Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo cho các Tạp chí điện tử trong việc tổ chức công tác hành chính văn phòng
GENERAL INFORMATION ABOUT MASTER’S THESIS

1. Full name of the student: Phung Thanh Tung                           2. Gender: Male
3. Date of birth: 22/02/1985
4. Place of birth: Quang Ninh
5. Decision on recognizing the student ID: 4420/QD-XHNV
6. Changes in the training process:
7. Thesis’ topic: Organizing administrative tasks in K Hospital
8. Major: Office administration                                                      Code: 8340406.01
9. Instructor: Assoc. Prof., Dr. Dao Duc Thuan
10. Summary of the results of the thesis:
        Chapter 1: In the section of general information in Chapter 1, the author studies and clarifies the brief issues of the process of establishment and development of K Hospital, functions and tasks of K Hospital, organization structures of the K Hospital. Besides, the thesis also clarifies the theoretical and legal basis to organize the administrative tasks of the K Hospital, focuses on the concepts of administrative tasks, organizing administrative tasks, role and content of administrative tasks.
        Chapter 2: In this chapter, the author has raised the status of administrative tasks at K Hospital. In general, organizing administrative tasks at K Hospital have achieved certain results. However, there are also some shortcomings, especially the lack of regulations related to administrative tasks, which leads to many difficulties in the process of organizing administrative tasks in K Hospital. Therefore, to improve the efficiency of the administrative tasks, it is necessary to promote the achievement and overcome the shortcomings, at the same time find a resolution for new and difficult issues.
        Chapter 3: Based on analyzing the status in Chapter 2, from the perspective of an employee working at the Administrative Department, the author has made comments and recommendations for administrative tasks based on the survey, analysis, and evaluation of the status of administrative tasks at K Hospital.
        Application in real life: The research results of the thesis are references for online journals in the field of organizing administrative tasks.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây