TTLV: Nghiên cứu tác phẩm Ngự chế lịch đại sử tổng luận

Thứ ba - 05/10/2021 10:38
1. Họ và tên học viên: Lê Quang Vũ                                   2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 13/05/1989
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014 /2019 /QĐ – XHNV Ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu tác phẩm Ngự chế lịch đại sử tổng luận.
8. Chuyên ngành: Hán Nôm                                                      Mã số: 82220104.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Thanh Hiếu, khoa Văn Học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Trên cơ sở khảo cứu trực tiếp tư liệu, luận văn tập trung vào nghiên cứu tác phẩm trên cả phương diện văn bản và nội dung tác phẩm nhằm làm rõ tính chất sử luận và giá trị sử liệu của tác phẩm.
Chương 1: Tác giả và những vấn đề văn bản của tác phẩm Ngự chế lịch đại sử tổng luận
Giới thiệu tổng quát về tác giả - vua Thiệu Trị, quá trình hình lưu hành và hiện trạng các văn bản của tác phẩm.
Chương 2: Nội dung và ý nghĩa sử luận của phần Tổng luận
Thông qua khào cứu trực tiếp văn bản nền, luận văn chỉ ra thể tài, cách thức trình bày, cấu trúc chung của tác phẩm. Nêu lên nội dung tóm lược từng đoạn và chỉ ra ý nghĩa sử luận được gửi gắm trong phần tổng luận
Chương 3: Nội dung và giá trị sử liệu của phần chú giải
Phần này giới thiệu lí lịch của nhóm Nội các nhận trách nhiệm làm chú giải cho toàn bộ tác phẩm, chỉ ra nội dung các phần chú giải, các phương thức và đánh giá giá trị của phần chú giải.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Luận văn giới thiệu một thành tựu văn chương, sử học của vua Thiệu Trị nói riêng và triều Nguyễn nói chung. Qua đó nhận thức một cách khách quan những cố gắng đóng góp của triều Nguyễn trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật và công cuộc trị lý quốc gia.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
            Khảo cứu và khám phá thêm những trước tác văn chương còn ít được biết đến của của vua Thiệu Trị và các vị vua khác của triều Nguyễn.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 
           INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Quang Vu                               2. Sex: Male
3. Date of birth: May 13th, 1989                        4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 3014/2019/QĐ – XHNV Dated: July 30th, 2019 by The Retor of the University of Social Sciences and Humanites, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Researching the work of A summary of dynasties in Chinese history
8. Major: Sino – Nom study                              9. Code: 8220104.01
10. Supervisors: Dr. Dinh Thanh Hieu, Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanites, Vietnam National University, Hanoi
11. Summary of the findings of the thesis:
               On the basis of direct study of documents, the thesis focuses on studying the work in terms of both text and content in order to clarify the historical critical meanings and historical source values of the work.
               Chapter 1: The author and textual issues of the work of A summary of dynasties in Chinese history
               General introduction about the author - emperor Thieu Tri, the process of circulation and the current state of documents of the work.
               Chapter 2: Contents and historical critical meanings of the Summary
               Through direct research of the reference version, the thesis shows the genre, presentation, and general structure of the work. State the summary content of each paragraph and point out the historical meaning conveyed in the summary
               Chapter 3: Contents and historical source values of the annotation
               This section introduces the biographies of some of the officials who are responsible for annotating for the entire work, indicating the content of each part, the methods of annotation and evaluating the value of the whole part.
12. Practical applicability:
               The thesis introduces a literary and historical achievement of emperor Thieu Tri in particular and the Nguyen Dynasty in general. Thereby, objectively perceive the efforts and contributions of the Nguyen Dynasty in the field of culture and art as well as in the national administration.
13. Further research directions:
               Research and discover more lesser-known literary works of Emperor Thieu Tri as well the works of other emperors of the Nguyen Dynasty.
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây