TTLV: Chương trình văn hoá giải trí trên sóng truyền hình Cà Mau và Vĩnh Long (Khảo sát Đài PT-TH Cà Mau và Đài PT-TH Vĩnh Long, từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021)

Thứ năm - 14/10/2021 04:22
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM                           2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 29/08/1989
4. Nơi sinh: Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn lần 1 (từ ngày 4/12/2020 – 4/6/2021); Gia hạn lần 2 (từ ngày 4/6/2021 – 4/12/2021).
7. Tên đề tài luận văn: Chương trình văn hoá giải trí trên sóng truyền hình Cà Mau và Vĩnh Long (Khảo sát Đài PT-TH Cà Mau và Đài PT-TH Vĩnh Long, từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021)
8. Chuyên ngành: Báo chí học ; Mã số: 8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Vũ Quang Hào, Viện Báo chí và Truyền Thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
            Qua thời gian tìm hiểu nghiên cứu đề tài, tác giả luận văn nhận thấy, đề tài Chương trình văn hoá giải trí trên sóng truyền hình Cà Mau và Vĩnh Long rất cấp thiết. Ở thời điểm hiện tại, khi công nghệ số phát triển và nhiều loại hình nghệ thuật được sản sinh cùng với sự cạnh tranh quyết liệt của mạng xã hội, mảng văn hoá giải trí  càng đòi hỏi khắt khe hơn. Đó là cuộc chiến cam go để giữ chân khán giả trung thành và giữ vững thương hiệu của đài mình. Chúng ta cần tích cực triển khai nhiều hình thức tổ chức sản xuất  chương trình văn hoá giải trí để nâng cao giá trị của các chương trình văn hoá giải trí.
           Hiểu được xu thế của thời đại, những năm quá, Đài Phát thanh và Truyền Cà Mau đã có nhiều đóng góp đáng kể trong sự phát triển của tỉnh nhà nói riêng và của khu vực nói chung. Các kênh truyền hình giải trí đã không ngừng được cải tổ và đổi mới bằng nhiều phương thức khác nhau. Nhờ đó, các chương trình truyền hình giải trí đã được khán giả biết đến nhiều hơn, góp phần mang lại thông tin vui chơi giải trí thiết thực cho người xem trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học...trong nước và thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần được khắc phục trong thời gian tới, như: Chất lượng nội dung của chương trình truyền hình giải trí chưa cao, nội dung sơ sài,...; hình thức thể hiện chương trình truyền hình giải trí chưa theo kịp xu hướng truyền hình giải trí trong nước và quốc tế; tổ chức bộ máy sản xuất truyền hình giải trí, do đội ngũ tham gia sản xuất các bản tin, chương trình thuộc các phòng ban khác nhau, cụ thể nhân viên phụ trách khâu nội dung thuộc phòng Biên dịch, nhân viên kỹ thuật thu, dựng hình thuộc phòng Kỹ thuật thể hiện, người dẫn chương trình thuộc phòng Chương trình truyền hình, nên việc quản lý, phối hợp còn bất cập, chồng chéo...
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
            Trên thực tế, luận văn giúp những người làm truyền hình có hiểu biết sâu sắc về thuận lợi cũng như những hạn chế của  các chương trình văn hoá giải trí.
          Từ những thuận lợi và khó khăn của thực tiễn của các chương trình văn hoá giải trí tại Cà Mau. Cùng với đó là những ý kiến tham gia, đóng góp, tồn tại, hạn chế... của khán giả cho các chương trình truyền hình văn hoá giải trí cũng là yếu tố thúc đẩy đội ngũ cán bộ lãnh đạo các Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau phải nhanh chóng có những việc làm thiết thực để nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức sản xuất chương trình truyền hình giải trí Đài Phát thanh và truyền hình Cà Mau. Và bài học đó phải được học từ mô hình chương trình văn hoá giải trí thành công, đó là Đài Phát Thanh và Truyền hình Vĩnh Long.  Bởi Đài Phát Thanh và Truyền hình Vĩnh Long đang là đơn vị đi đầu trong Phát thanh và Truyền hình khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu số lượng khán thính giả đứng thứ hai cả nước. Không chỉ đơn thuần là tổ chức và thực hiện các chương trình văn hoá giải trí, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long hiện nay đã tự đầu tư sản xuất phim truyền hình độc quyền và tự thực hiện các chương trình gameshow đặc trưng trên sóng cho đối tượng khán giả riêng của tỉnh nhà.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
           
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : NGUYEN THI HONG THAM   
2. Sex: female
3. Date of birth: 29/08/1989
4. Place of  birth: Ca Mau province
5. Admission decision number: 3617/2018 / QD-XHNV. Date: December 4, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: Extension of thesis preparation from December 4th, 2020 to December 4th, 2021 (12 months).
7. Official thesis title:
Cultural and entertainment program on TV channel of Ca Mau and Vinh Long province (Survey of Ca Mau Radio and Television Station and Vinh Long Radio and Television Station, from June 2020 to June 2021)
8. Major: Journalism school  Code: 8320101-01-UD
9. Supervisors: PGS.TS Vu Quang Hao
10. Summary of the findings of the thesis:
            During the time of researching the topic, the author found out that the topic of cultural and entertainment programs on TV channel of Ca Mau and Vinh Long province is completely urgent. Nowadays, as digital technology develops and various new types of arts are produced along with the fierce competition from social networks, the cultural and entertainment sector is demanding a much higher level. It is a tough fight to keep the loyal audiences and maintain the brand of station. We need to actively deploy various forms of production of cultural and entertainment show to enhance the value of those programs.
            Catching up with the trend of the times, through the past few years, Ca Mau Radio and Television station has made significant contributions to the development of the province in particular and the region in general. Entertainment channels have been constantly being reformed and renewed in many different ways. As a result, entertainment programs have been known by more audiences, contributing to the broadcast of practical entertainment information to viewers in many fields such as politics, economics, culture, and education. , science ... in Vietnam and all over the world. However, apart frorm positive results, there are still some shortcomings, limitations, and causes that need to be overcome in the coming time, such as: The quality of content of TV entertainment programs doesn’t meet the requirement, the content is sketchy, ...; the performance of TV entertainment programs has not kept up with domestic as well as international entertainment trends; The TV entertainment production team gathers from producing newsletters and programs from different departments. In detail, the staff in charge of the content comes from the Translation department; the one taking care of recording anf editing comes from  the Technical Department; the host of the show comes from TV programs Department. That’s the reason why the management and coordination are inadequate and overlapping.
11. Practical applicability, if any:
            Technically, the thesis supplies the staff of the television station a deep understanding of the advantages as well as the limitations of cultural and entertainment programs.
            From the practical advantages and disadvantages of the cultural and entertainment programs in Ca Mau. Along with that, the audience’s opinions about contribution, shortcomings,  limitations,  ... for cultural and entertainment programs are also factors that motivate the leaders of the Ca Mau Radio and Television stations to carry on practical actions in order to improve the efficiency and quality of production of TV entertainment programs. And that lesson must be learned from the successful model of cultural and entertainment programs, which is Vinh Long Radio and Television station. As this station is holding the number 1 position  in the field of radio and television of the Mekong Delta region, attracting the second largest quantity of audiences in Vietnam. Vinh Long Radio and Television station not only organizies and implements cultural and entertainment programs, but also invests in the production of exclusive TV series and self-executes the featured gameshows for their hometown’s audiences.
12. Further research directions, if any: 
13. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây