Khung chương trình

Thứ sáu - 15/03/2019 04:22

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:   64 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung (bắt buộc):              08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:    36 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                                          16 tín chỉ

+ Tự chọn:                                                       20 tín chỉ/ 40 tín chỉ

- Luận văn thạc sĩ:                                      20 tín chỉ

2. Khung chương trình

STT

học phần

Tên học phần

(ghi bằng tiếng Việt và

tiếng Anh)

Số

tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

các học phần

tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

 

Khối kiến thức chung

8

 

 

 

 

1

PHI5002

Triết học

Philosophy

4

60

0

0

 

2

 

Ngoại ngữ cơ bản

(Chọn 1 trong 5 thứ tiếng)

 

 

 

 

 

ENG5001

Tiếng Anh cơ bản

General English

4

30

30

0

 

RUS5001

Tiếng Nga cơ bản

General Russian

4

30

30

0

 

CHI 5001

Tiếng Trung cơ bản

General Chinese

4

30

30

0

 

FRE5001

Tiếng Pháp cơ bản

General French

4

30

30

0

 

GER5001

Tiếng Đức cơ bản

General German

4

30

30

0

 

II

 

Khối kiến cơ sở và chuyên ngành

36

 

 

 

 

II.1.

 

Bắt buộc

16

 

 

 

 

3

LIT6004

Phương pháp luận nghiên cứu văn học

Methodology of Literary Study

2

26

3

1

 

4

 

 

 

LIT6105

Loại hình học tác giả văn học trong văn học trung đại Việt Nam

Typology of Writers in Vietnamese Medieval Literature

2

20

5

5

 

5

LIT 6001

Thời gian trong Truyện kể

Time in Narratives

2

25

5

0

 

6

LIT6021

Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại

Modern Vietnamese Novels

2

30

0

0

 

7

LIT6059

Các bình diện thẩm mỹ của văn học Trung đại Việt Nam

The aesthetic aspects of Medieval Literature

2

18

3

9

 

8

LIT6009

Lý thuyết tư duy thơ

Theory of Poetic Thought

2

25

5

0

 

9

LIT6104

Các vấn đề về nghiên cứu phong cách tác giả - trường hợp Nguyễn Tuân

Issues of Artistic Style: the Case of Nguyen Tuan

2

25

5

0

 

10

LIT6012

Văn học trung đại Việt Nam - tiếp cận từ góc nhìn văn hoá Cultural Approach to Vietnamese Medieval Literature

2

20

5

5

 

II.2.1.

 

Tự chọn

20/40

 

 

 

 

11

LIT6061

So sánh văn luận Đông – Tây

Comparative Study of  Western and Eastern Literary Criticism

2

25

5

0

 

12

LIT6008

Đặc điểm thơ Việt Nam 1945 – 1975

Features of Vietnamese Poetry in the Period 1945-1975

2

15

10

5

 

13

LIT6063

Một số vấn đề lý luận của văn học hiện đại và hậu hiện đại

Some Theorical Issues of Modern and Postmodern Literary

2

24

6

0

 

14

LIT6011

Nghiên cứu văn học dân gian theo loại hình

Typological Studies of Folk Literature

2

25

5

0

 

15

LIT6065

Thể loại phê bình văn học trong văn học Việt Nam hiện đại

Genre of Literary Criticism in the Modern Vietnamese Literature

2

30

0

0

 

16

LIT6025

Mối quan hệ giữa Folklore và văn học

The Relation between Folklore and Literature

2

20

6

4

 

17

LIT6026

Những vấn đề lý luận về kịch Việt Nam hiện đại

Modern Vietnamese Drama: Theoretical Issues

2

20

7

3

 

18

LIT6028

Chủ nghĩa hiện thực trong Văn học Việt Nam

Realism in Vietnamese Literature

2

25

4

1

 

19

LIT6064

Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học

Vietnamese Cultural Identity through Literary Exchange

2

25

5

0

 

20

LIT6010

Thơ Xuân Diệu và một số đặc điểm thi pháp thơ lãng mạn 1932 – 1945

Xuan Dieu and Some Features of Vietnamese Romantic Poetry in the Period

2

24

3

3

 

21

LIT6100

Sự vận động của văn xuôi tự sự Việt Nam trung đại

The Evolution of Narative Prose in Vietnamese Medieval Literature

2

25

5

0

 

22

LIT6003

Những vấn đề về thi pháp học Issues of Poetics

2

28

0

2

 

23

LIT6006

Bakhtin và những vấn đề của nghệ thuật ngôn từ

Bakhtin and Issues of Literary Art

2

6

12

12

 

24

LIT6062

Lý thuyết Tự sự học Narratology

2

18

6

6

 

25

LIT6070

Lý luận Văn học so sánh Comparative Literary Theory

2

26

3

1

 

26

LIT6068

Nghiên cứu sử thi ở Việt Nam

Researching Epics in Vietnam

2

25

5

0

 

27

LIT6024

Tâm lí học sáng tạo nghệ thuật

Psychological Approach to Art

2

20

8

2

 

28

LIT6101

Các lý thuyết nghiên cứu văn học dân gian

Folklore Theories

2

25

5

0

 

29

LIT8027

Nghiên cứu văn học dân gian từ góc nhìn văn hóa Researching Folk Literature from Cultural Perspectives

2

25

5

0

 

30

LIT6069

Lịch sử phê bình văn học phương Tây

History of Western Literary Criticism

2

22

5

3

 

III

LIT7201

Luận văn (Thesis)

20

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

64

 

 

 

 

Ghi chú: (*) Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính trong điểm trung bình chung tích lũy nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây