TTLV: Khảo sát cách giải nghĩa từ ghép trong sách giáo khoa Tiếng Việt cấp Tiểu học

Thứ hai - 16/09/2019 21:04

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ THUỶ

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 05/10/1986

4. Nơi sinh: Lam Cốt – Tân Yên – Bắc Giang

5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 1689/ QĐ-XHNV ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Khảo sát cách giải nghĩa từ ghép trong sách giáo khoa Tiếng Việt cấp Tiểu học

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học                        9. Mã số: 60220240

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Thuý Hồng – Khoa Ngôn ngữ học – Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN.

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

   Giải nghĩa từ sau mỗi bài đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt cấp Tiểu học giúp học sinh hiểu được nghĩa của những từ khó, từ “then chốt” trong văn bản, từ đó hiểu đúng nội dung của bài đọc. Luận văn đã tiến hành xử lí các việc sau:

Thứ nhất, chúng tôi trình bày cơ sở lí thuyết liên quan đến đề tài: quan điểm của các tác giả về từ tiếng Việt, phương thức cấu tạo từ tiếng Việt, nghĩa của từ và các cách giải nghĩa từ, các căn cứ giải nghĩa từ trong sách giáo khoa Tiếng Việt cấp Tiểu học.

Thứ hai, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát các cách giải nghĩa của từ  ghép phân nghĩa và từ ghép hợp nghĩa sau mỗi bài Tập đọc trong sách Tiếng Việt từ lớp 2 đến lớp 5.

Thứ ba, sau khi khảo sát, phân tích số liệu, chúng tôi đưa ra nhận xét, phân tích những điểm hợp lí, chưa hợp lí của việc giải nghĩa từ sau mỗi bài đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt cấp Tiểu học. Tiếp đó, chúng tôi đánh giá những ưu điểm và hạn chế của từng cách giải nghĩa. Và cuối cùng là đưa ra một số đề đề xuất về cách giải nghĩa từ cho học sinh ở từng khối lớp của cấp Tiểu học.

12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:

 Luận văn đưa ra một số đề đề xuất về cách giải nghĩa từ cho học sinh ở từng khối lớp của cấp Tiểu học.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN THI THUY

2. Gender: Female

3. Date of birth: Oct 5th, 1986

4. Place of birth: Lam Cot commune, Tan Yen district, Bac Giang province

5. Decision on recognizing Master student: Decision No. 168/QD-XHNV on Jul 11th 2017 issued by the Principal of Hanoi University of Social Science and Humanities – Hanoi Nation University.

6. Changes in academic process: No.

7. Official thesis title: Survey on interpretation of compound words in Vietnamese textbooks for primary schools.

8. Major: Linguistics                                   9. Code: 60220240

10. Scientific instructor: PhD. Pham Thi Thuy Hong – Department of Linguistics, University of Social Science and Humanities – Hanoi Nation University.

11. Summary of the thesis result:

Interpreting the word meaning after each reading in Vietnamese textbooks for primary schools, to help students understand the meaning of difficult words, the “pivotal” words in the text, then comprehend the content of the text accurately. The thesis has dealt with following:

Firstly, we present the theoretical basis related to the topic: the views of authors about Vietnamese words, the method creating Vietnamese words, the meaning of words and manners on interpreting words, bases for interpreting words in Vietnamese textbooks for primary schools.

Secondly, we will survey the manners on interpreting categorizing – compound words and summarizing – compound words after each reading exercise in Vietnamese textbooks from Grade 2 to Grade 5.

Thirdly, after surveying and analyzing data, we comment and analyze the appropriate and inappropriate points on interpretation of words after each reading exercise in Vietnamese textbooks for primary schools. After that, we evaluate advantages and limitations of each interpreting method. Last but not least, there are several suggestions for interpretation of words for each grade in primary schools.

12. Practical applicability:

The thesis gives some suggestions on how to interpreting words for students in each grade of primary school.

13. Further research directions:

14. Published works related to the thesis: None.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây