TTLV: Lồng ghép giới trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách trợ giúp người cao tuổi ở Việt Nam

Thứ ba - 17/09/2019 02:59

1. Họ và tên học viên: Lê Khánh Lương

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 07/11/1978

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận học viên số: 2415/2015/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Lồng ghép giới trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách trợ giúp người cao tuổi ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Khoa học quản lý                  Mã số: 60000002

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Toản, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Với mục tiêu làm rõ việc thực hiện các quy định về lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện chính sách trợ giúp người cao tuổi ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng việc lồng ghép giới trong xây dựng chính sách trợ giúp người cao tuổi, luân văn đã tập trung vào một số nội dung sau:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của việc lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật, chính sách trợ giúp người cao tuổi, nghiên cứu các văn chính sách, pháp luật hiện hành điều chỉnh việc lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện chính sách trợ giúp người cao tuổi hiện nay.

Rà soát, đánh giá mức độ tuân thủ các quy định về lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện chính sách trợ giúp người cao tuổi tại Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị để việc thực hiện các quy định lồng ghép giới trong xây dựng chính sách trợ giúp người cao tuổi có hiệu quả hơn.

   Luận văn đã tổng hợp, khái quát nhưng vấn đề có liên quan đến công tác lồng ghép giới trong xây dựng chính sách, pháp luật về người cao tuổi nói chung và chính sách trợ giúp người cao tuổi nói riêng thông qua qúa trình xây dựng 5 văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến người cao tuổi. Kết quả luận văn có thể góp phần giúp cho công tác lồng ghép giới của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hiệu quả hơn.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Với những kết quả nghiên cứu tổng hợp, khảo sát và đánh giá thực tiễn, các đề xuất, giải pháp đề ra trong luận văn có thể giúp cho việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật về lao động và xã hội nói chung, chính người cao tuổi và trợ giúp người cao tuổi nói riêng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1.Full name: Le Khanh Luong

2. Sex: Male

3. Date of birth: 07/11/1978

4. Place of birth: Ha Tinh

5. Admission decision number: 2415/2015/QĐ-XHNV, on October 13th, 2015 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi National University

6. Change in academic process: No

7. Official thesis title: Integrating gender equality issues in developing and implementing policies of supporting the elderly in Vietnam.

8. Major: Management ScienceCode: 60000002

9. Supervisor: Dr. Nguyen Ngoc Toan – Ministry of Labor – Invalid and Social Affair

10. Summary of the findings of the thesis:

With the aim of clarifying the implementation of gender mainstreaming regulations in the development and implementation of policies to support the elderly in Vietnam, then proposing solutions to improve the quality of gender mainstreaming in developing policies to assist the elderly, dissertations has focused on the following:

Systematize the theoretical and practical basis for gender mainstreaming in making laws and policies to assist the elderly, research the current policies and laws, adjust gender mainstreaming in the development and implementation of current assistance policies for the elderly.

Review and assess the compliance with regulations on gender mainstreaming in developing and implementing policies to support the elderly at the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.

Proposing solutions and recommendations for the implementation of gender mainstreaming regulations in making policies to support the elderly more effectively.

The dissertations has summarized and generalized the issues related to gender

mainstreaming in the development of policies on the elderly in general and policies to assist the elderly in particular through the process of developing 5 important documents and policies related to the elderly. Research results can effectively contribute to the gender mainstreaming of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

11. Practical applicability:

With comprehensive research results, practical surveys and assessments, the proposals and solutions in the dissertations: Integrating gender equality issues in developing and implementing policies of supporting the elderly in Vietnam can help to develop and improve policies about labor and society in general, about the elderly and assisting the elderly in particular.

12. Further study directions, if any: None

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây