TTLV: Quản trị nội dung chuyên trang, chuyên mục có thu trên Báo Ấp Bắc và Báo Cần Thơ

Thứ hai - 26/10/2020 22:50

1. Họ và tên học viên: CHẾ THỊ THU HOÀI                  2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/10/1985

4. Nơi sinh: Cà Mau.

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có.

7. Tên đề tài luận văn: Quản trị nội dung chuyên trang, chuyên mục có thu trên Báo Ấp Bắc và Báo Cần Thơ.

8. Chuyên ngành: Báo chí học                               Mã số: 8320101-01-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Tuấn Anh- Học viện Ngoại Giao.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn

Nghiên cứu đề tài “Quản trị nội dung chuyên trang, chuyên mục có thu trên Báo Ấp Bắc và Báo Cần Thơ” mang lại kết quả như sau:

  • Khảo sát, phân tích thực trạng các chuyên trang, chuyên mục có thu năm 2019 tại 2 Tòa soạn là Báo Ấp Bắc và Báo Cần Thơ. Đây là thời điểm các cơ quan báo chí địa phương đang hướng đến vấn đề tự chủ về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, cũng như Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Điều này đòi hỏi các cơ quan báo chí không chỉ tuyên truyền giỏi mà còn phải làm kinh tế tốt để đảm bảo hoạt động của đơn vị.
  • Qua đó, tác giả đánh giá được những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện chuyên trang, chuyên mục có thu trên Báo Ấp Bắc và Báo Cần Thơ; đồng thời phân tích nguyên nhân của những thuận lợi, khó khăn.
  • Luận văn đề xuất các giải pháp để các cơ quan báo chí địa phương nói chung và Báo Ấp Bắc, Báo Cần Thơ nói riêng có chính sách và cách thức truyền thông hiệu quả hơn về các chuyên trang, chuyên mục có thu.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông về các chuyên trang, chuyên mục có thu trên báo chí địa phương.

Tư liệu tham khảo đối với người làm báo ở địa phương khi thực hiện các chuyên trang, chuyên mục có thu; lãnh đạo các tòa soạn báo chí địa phương có quan tâm đến vấn đề kinh tế báo chí.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.


INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Che Thi Thu Hoai                    

2. Sex: Female.

3. Date of birth: October 20th, 1985                

4. Place of birth: Ca Mau - Vietnam

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV by President of University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Administration of revenue section content, revenue column content on Ap Bac Newspaper and Can Tho Newspaper

8. Major: Journalism                         

9. Code: 8320101-01-UD

10. Supervisor: Dr. Vu Tuan Anh – Diplomatic Academy of Vietnam

11. Summary of the new findings of the thesis:

-  Analysis the status of section and column with revenue in 2019 at two newspaper offices, Ap Bac Newspaper and Can Tho Newspaper. This is the time when the regional newspaper offices are aiming to financial autonomy according to Decree No. 43/2006/ND-CP (April 25th, 2006) of the Government about the autonomy and self-responsibility for task performance, organizational apparatus, payroll and finance of public non-business units, as well as the Decree No. 16/2015/ND-CP stipulating the mechanism for exercising the autonomy of public administrative units. This requires the local newspaper offices to be flexible to do business-journalism, not only to propagate well but also to do good economy to make sure the operation of the unit.

- Thereby, the thesis could make an assessment about the advantages and disadvantages in terms of organizing real revenue section content, revenue column content on Ap Bac Newspaper and Can Tho Newspaper.

- The thesis proposes some solutions for local press offices in general, Ap Bac Newspaper and Can Tho Newspaper in particular, to have more effective communication policies and methods about revenue sections and revenue columns.

12. Practical applicability, if any:

Thesis contributes to improving communication efficiency of revenue section content, revenue column content on the local press. Besides, it is the reference materials for journalists when making section and column content with revenue; leaders of editorial department, students and those who are interested in the topic.

13. Further research directions, if any: No.

14. Thesis-related publications: No.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây