TTLV: Thông điệp về khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên trên Báo Cần Thơ và Báo Đồng Khởi

Thứ ba - 27/10/2020 03:11

1. Họ và tên học viên: Võ Quốc Thái                           2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25/02/1988

4. Nơi sinh: Hậu Giang

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Thông điệp về khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên trên Báo Cần Thơ và Báo Đồng Khởi.

8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101-01-UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Phạm Hải Chung, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

            Luận văn được trình bày trong 3 chương:

            - Chương 1: Cơ sở lý luận thông điệp về khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên trên báo chí.

            - Chương 2: Thực trạng thông điệp về khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên trên Báo Cần Thơ và Báo Đồng Khởi.

            - Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng thông điệp về khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên trên Báo Cần Thơ và Báo Đồng Khởi.

            Qua đó, tác giả đã lần lượt giới thiệu những khái niệm cơ bản, như: truyền thông, thông điệp truyền thông, khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, đề tài cũng nêu lên vai trò của báo chí đối với hoạt động khởi nghiệp ở nước ta, góp phần tác động tích cực đến hệ sinh thái khởi nghiệp.

            Đề tài nêu lên thực trạng thông điệp về khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên trên Báo Cần Thơ và Báo Đồng Khởi. Tác giả đã lần lượt trình bày kết quả phân tích trong thời gian nghiên cứu 639 bài viết đăng trên 2 báo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những ưu điểm và hạn chế của việc truyền tải thông điệp về khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên trên Báo Cần Thơ và Báo Đồng Khởi.

            Tác giả cũng đề ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông điệp về khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên trên Báo Cần Thơ và Báo Đồng Khởi. Đồng thời, đề xuất nhóm giải pháp chính dựa trên 3 yếu tố: chính sách, con người và trang thiết bị kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng thông tin về khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các giải pháp nêu ra dựa trên nghiên cứu tình hình thực tiễn tại Báo Cần Thơ và Báo Đồng Khởi. Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng trong công việc, nâng cao chất lượng thông tin về khởi nghiệp sáng tạo. Đây là tài liệu bổ ích để người làm báo tham khảo, khai thác, từ đó đề ra giải pháp tuyên truyền về phong trào khởi nghiệp hiệu quả hơn.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Từ kết quả nghiên cứu, tác giả có thể mở rộng phạm vi, đối tượng nghiên cứu. Qua đó, đề xuất các giải pháp giúp cơ quan quản lý nhà nước thấy rõ hơn bối cảnh về hoạt động khởi nghiệp, từ đó có những điều chỉnh, đề xuất giải pháp, chính sách nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Võ Quốc Thái                              2. Sex: Male

3. Date of birth: 25/02/1988                                4. Place of birth: Hậu Giang

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV  Dated: 04/12/2018

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: The Message about Start-up for Youth in Can Tho and Dong Khoi Newspapers.

8. Major: Journalism                                              9. Code: 8320101-01-UD

10. Supervisors: PhD Phạm Hải Chung

11. Summary of the findings of the thesis

The thesis is devided into three chapters:

- Chapter 1: Overview of the message of creative startup for youth in the newspapers.

- Chapter 2: Reality of messages about creative startup for youth in Can Tho and Dong Khoi Newspapers.

- Chapter 3: Solutions and recommendations to improve the quality of messages about creative startup for youth in Can Tho and Dong Khoi Newspapers.

To make it clear:

The author has introduced the basic concepts, such as communication, media message, creative startup. Besides, the topic also raised the role of the press on startup activities in our country, contributing to a positive impact on the startup ecosystem.

This study highlighted the status of the message about creative start-up for young people in Can Tho and Dong Khoi newspapers. The author has presented the analysis results in turn during the study of 639 articles published in 2 newspapers. The research results show that the advantages and limitations of conveying the message of creative startup to youth in Can Tho and Dong Khoi Newspapers.

The author also proposed solutions and recommendations to improve the quality of the message about creative startup for youth in Can Tho and Dong Khoi Newspapers. The author proposes a group of solutions based on three factors: policies, human resources and technical equipment to improve the quality of information on creative startups for youth.

12. Practical applicability, if any: The proposed solutions are based on a case study of Can Tho and Dong Khoi Newspapers. Research results can be applied at work, improving the quality of information on creative startup. This is a useful document for journalists to refer to and exploit, thereby proposing more effective solution about the startup.

13. Further research directions, if any: From the research results, the author can expand the scope and object of the study. The author proposes solutions to help the government better understand the context of startup activities, from which adjustments and proposals of solutions and policies are aimed at developing entrepreneurs.

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây