TTLV: Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lãnh đạo bảo tồn các di tích lịch sử từ năm 2006 đến năm 2015

Thứ sáu - 27/09/2019 05:07

1. Họ và tên học viên: TẠ THỊ HOA BAN               2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/08/1995

4. Nơi sinh: Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ - XHNV- ĐT, ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận văn: Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lãnh đạo bảo tồn các di tích lịch sử từ năm 2006 đến năm 2015.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 60 22 03 15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hiển, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn đã khái quát được những yếu tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đối với việc bảo tồn các di tích lịch sử từ năm 2006 đến năm 2015.

- Luận văn đã trình bày và phân tích các chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về bảo tồn các di tích lịch sử từ năm 2006 đến năm 2015.

- Luận văn đã đánh giá kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm trong sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh về bảo tồn các di tích lịch sử.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những kinh nghiệm lịch sử được luận văn đúc kết có giá trị tham khảo với Đảng bộ tỉnh trong việc đề ra những chủ trương, sự chỉ đạo việc bảo tồn các di tích lịch sử. Vận dụng bài học kinh nghiệm đưa ra là cơ hội giúp việc bảo tồn cũng như phát huy các di tích có hiệu quả và phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lãnh đạo phát huy giá trị các di tích lịch sử từ năm 2006 đến năm 2015.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.

        

                                                            INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Ta Thi Hoa Ban                            2. Sex: Female

3. Date of birth: 18/08/1995                   4. Place of birth: Yen My, Yen Mo, Ninh Binh

5. Admission decision number: 3379/QĐ - XHNV- ĐT, Dated 19/12/2017.

6. Changes in academic process: None

7. Official thesis title: Ninh Binh Provincial Party Committee took charge of preserving historical relics from 2006 to 2015.

8. Major: History of Vietnamese Communist Party           9. Code: 60 22 03 15

10. Supervisors: Assoc. Prof. Vu Quang Hien, working at University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

11. Summary of the findings of the thesis:

- Generalizing the factors affecting the leadership of Ninh Binh Provincial Party Committee for the conservation of historical relics from 2006 to 2015.

- Presenting and analyzing the guidelines and direction of the Ninh Binh Provincial Party Committee on the conservation of historical relics from 2006 to 2015.

- Evaluating the achieved results, the advantages, limitations and drawing some experiences in the leadership of the provincial Party Committee on the conservation of historical sites.

12. Practical applicability:

           The historical experiences summarized by the thesis are valuable to consult with the Provincial Party Committee in setting guidelines and directions for the conservation of historical sites. Applying the lessons learned is an opportunity to help conserve and promote the monuments effectively and serve the sustainable development of the province.           

13. Further research directions

           Ninh Binh Provincial Party Committee promotes the value of historical relics from 2006 to 2015.

14. Thesis-related publications: None.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây