TTLV: So sánh các từ đồng nghĩa tiếng Hán và tiếng Việt trong lĩnh vực chính trị, xã hội và ứng dụng trong việc dạy tiếng Việt cho học viên Trung Quốc

Thứ sáu - 27/09/2019 05:25

1. Họ và tên học viên: Zhou Jiao (Chu Giảo)               

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/04/1993

4. Nơi sinh: Henan, Trung Quốc

5. Quyết định công nhận học viên số: 2872/QĐ-ĐT, ngày 03/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: So sánh các từ đồng nghĩa tiếng Hán và tiếng Việt trong lĩnh vực chính trị, xã hội và ứng dụng trong việc dạy tiếng Việt cho học viên Trung Quốc.

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học                           Mã số: 60220240

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Văn Hiệp

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, luận văn đã trình bày các lý luận về khái niệm từ đồng nghĩa, phân loại từ đồng nghĩa, các khía cạnh để phân tích từ đồng nghĩa và thụ đắc ngôn ngữ.

Thứ hai, luận văn đã so sánh và đối chiếu 8 dãy từ đồng nghĩa dưới ba góc độ ý nghĩa từ vựng, ý nghĩa ngữ pháp và ý nghĩa ngữ dụng, trong đó có 4 dãy từ đồng nghĩa tiếng Việt và 4 dãy từ đồng nghĩa tiếng Hán.

Thứ ba, luận văn đã chỉ ra nguyên nhân mắc lỗi của các học viên Trung Quốc trong quá trình học từ đồng nghĩa tiếng Việt, đồng thời cũng đã đưa ra các phương pháp dạy từ đồng nghĩa tiếng Việt cho học viên Trung Quốc.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn cung cấp những góc độ dạy từ đồng nghĩa như ý nghĩa từ vựng, ý nghĩa ngữ pháp và ý nghĩa ngữ dụng; cung cấp cho người dạy mấy phương pháp dạy từ đồng nghĩa tiếng Việt cho người học Trung Quốc.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: mở rộng phạm vi nghiên cứu để so sánh và đối chiếu từ đồng nghĩa tiếng Hán và tiếng Việt

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Zhou Jiao                         

2. Gender: Female

3. Date of birth: 23/04/1993                

4. Place of birth: Henan, China

5. Admission decision number: No. 2872/QĐ-ĐT, Dated: 03/11/2017 by The Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Comparison of Chinese and Vietnamese synonyms in the fields of politics, society and applications in teaching Vietnamese for Chinese students

8. Major: Linguistics                                      Code: 60220240

9. Supervisors: Prof. Dr. Nguyen Van Hiep.

10. Summary of the findings of the thesis:

Firstly, the thesis presents theories on the concept of synonyms, classification of synonyms, aspects for synonym analysis and language acquisition.

Secondly, the thesis compares 8 groups of synonyms, including 4 groups of Vietnamese synonyms and 4 groups of Chinese synonyms, from three angles consisting of vocabulary meaning, grammatical meaning and pragmatic meaning.

Thirdly, the thesis points out the causes making mistakes of Chinese students in the process of learning Vietnamese synonyms, and at the same time also introduces methods to teach Vietnamese synonyms for Chinese students.

11. Practical applicability, if any: The thesis provides angles for teaching synonyms such as vocabulary meaning, grammatical and pragmatic meaning; and provides some methods for teaching Vietnamese synonyms to Chinese learners.

12. Further research directions, if any: expand the scope of the study to compare and contrast Chinese and Vietnamese synonyms

13. Thesis-related publications: None

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây