TTLV: Thông điệp về người lao động ngành Than - Khoáng sản Việt Nam trên báo chí

Thứ sáu - 27/09/2019 05:10

1. Họ và tên học viên: Lê Thị Thanh Thảo          2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17/06/1985

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-SĐH ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận văn: Thông điệp về người lao động ngành Than - Khoáng sản Việt Nam trên báo chí

8. Chuyên ngành: Báo chí học                              Mã số: 60.32.01.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giảng viên khoa Báo chí và Truyền thông, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở làm rõ hệ thống các khái niệm về thông điệp về vấn đề người lao động ngành Than - Khoáng sản Việt Nam trên báo chí. Luận văn nghiên cứu, khảo sát nội dung thông điệp về vấn đề người lao động ngành Than - Khoáng sản Việt Nam trên báo chí; đánh giá những thành công, hạn chế của hình thức truyền thông này; khảo sát và thống kê đánh giá của công chúng lao động về thông điệp về vấn đề người lao động ngành Than - Khoáng sản Việt Nam trên báo chí. Từ đó, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng cách thức truyền thông này trên báo chí.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Luận văn khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của báo chí trong việc tham gia thông điệp về vấn đề người lao động ngành Than - Khoáng sản Việt Nam. Đồng thời, luận văn cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin thông điệp về vấn đề người lao động ngành Than - Khoáng sản Việt Nam trên báo chí hiện nay cho các cá nhân cơ quan nghiên cứu và quản lí báo chí. Thông qua luận văn này, các cơ quan quản lí báo chí sẽ nhìn thấy được thực trạng thông điệp về vấn đề người lao động ngành Than - Khoáng sản Việt Nam trên báo chí để từ đó có những biện pháp chỉ đạo thích hợp.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Le Thi Thanh Thao        2. Sex: Female

3. Date of birth: 17/06/1985                4. Place of birth: Thanh Hoa

5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV-SĐH Dated: 19/12/2017 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: A message about Vietnamese Coal and Minerals workers in the press

8. Major: Journalism                   9. Code: 60 32 01 01

10. Supervisors: Professor Ph.D. Nguyen Thi Thanh Huyen, Lecturer of Press and Communications Department, Institute of Journalism and Communication Training, (University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University).

11. Summary of the findings of the thesis: On the basis of clarifying the system of concepts about the message of the issue of Vietnamese Coal and Minerals Workers in the press. The dissertation researched, surveyed the content of the message about the issue of Vietnam Coal and Minerals Workers in the press; evaluate the successes and limitations of this form of communication; survey and statistical evaluation of the labor public on the message of the issue of Vietnam Coal and Minerals Workers in the press. From there, propose specific solutions to improve the quality of this communication method in the press

12. Practical applicability, if any: The thesis confirms the role, position and importance of the press in participating in the message on the issue of Vietnamese Coal and Minerals Workers. At the same time, the dissertation provides a database of information and messages about the issue of Vietnam Coal and Minerals Workers in the current press to individuals who research and manage the press. In this respect, the press agencies will see the actual situation of the message about the issue of Vietnamese Coal and Minerals Workers in the press so that appropriate measures can be taken.

12. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây