TTLV: Tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ hai - 11/07/2022 00:02
1. Họ và tên học viên: Tạ Thị Nhật Lệ                    2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 05/6/1996
4. Nơi sinh: Xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 12 tháng
7. Tên đề tài của Luận văn: “Tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội”
8. Chuyên ngành: Quản trị Văn phòng                                Mã số: 8340406.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Cam Anh Tuấn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1. Cơ sở lý luận về truyền thông nội bộ và tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ
Nghiên cứu, lựa chọn, cung cấp được cơ sở lý luận về truyền thông nội bộ và
Chương 2. Thực trạng tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Dựa trên nền tảng lý luận đã được trình bày ở chương 1, chương 2 tác giả giới thiệu về các doanh nghiệp được khảo sát và mô tả, phân tích thực trạng tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ tại các doanh nghiệp đó.
Chương 3. Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Sau khi đi sâu vào tìm hiểu và phân tích thực trạng tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ tại các doanh nghiệp được khảo sát ở Chương 2, Chương 3 của luận văn tập trung vào đánh giá thực trạng và đề các giải pháp để nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ tại các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ)
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn góp phần tổng hợp, hệ thống và bổ sung thêm cơ sở lý luận về truyền thông nội bộ và tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ đồng thời cũng cung cấp thêm tư liệu về tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ tại các doanh nghiệp được khảo sát. Luận văn góp phần phát triển định hướng cho các đề tài nghiên cứu khác có cùng hướng khai thác về truyền thông nội bộ và tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.
Luận văn đã mô tả và phân tích thực trạng tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ tại một số doanh nghiệp. Từ đó đề xuất những giải pháp có tính khả thi, phù hợp với các doanh nghiệp được khảo sát nói riêng và các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ nói chung để nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ. Hi vọng rằng, đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích để các doanh nghiệp có thể tham khảo và áp dụng. Bên cạnh đó, luận văn còn có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo có tính lý luận và ứng dụng cao đối với những đề tài có cùng hướng tìm hiểu, nghiên cứu.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Xây dựng được bộ khung tiêu chuẩn đánh giá việc tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ tại các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ;
- Vai trò của Văn phòng đối với hoạt động truyền thông nội bộ của các doanh nghiệp;
- Tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ tại các cơ quan hành chính nhà nước.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
MASTER'S THESIS INFORMATION
1. Full name: Tạ Thị Nhật Lệ
2. Sex: Female
3. Date of Birth:05th June 1996
4. Place of  birth: Thuong Mo – Dan Phuong – Ha Noi
5. Admission decision number: 3014/2019/QĐ-XHNV Date 30th  July 2019 of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: 12 months extension
7. Official thesis title: Organizing internal communication activities at some enterprises in Hanoi
8. Major: Office Administration                 9. Code: 8340406.01
10. Supervisors: Dr. Cam Anh Tuấn
11. Summary of the thesis:
Chapter 1. Theoretical foundations of internal communication and organizing internal communication activities
Research, select, and provide theoretical foundations of internal communication and organizing internal communication activities
Chapter 2. The current situation of organizing internal communication activities at some enterprises in Hanoi
Based on the theoretical background presented in Chapter 1, Chapter 2, the author introduced some enterprises that were surveyed and described and analyzed the curent situation of organizing internal communication activities in those enterprises.
Chapter 3. Evaluating and proposing solutions to improve the efficiency of organizing internal communication activities at some enterprises in Hanoi
After delving into understanding and analyzing the current situation of organizing internal communication activities in the enterprises that were surveyed in Chapter 2, Chapter 3 of the thesis focused on evaluating the current situation and proposing solutions to improve the efficiency of organizing internal communication activities in enterprises (especially small and medium sized enterprises)
11. Practical applicability:
The thesis contributed to synthesizing, systemizing and supplementing the theoretical foundations of internal communication and organizing internal communication activities, and also provided more informations of organizing internal communication activities at enterprises that were surveyed. The thesis contributed to developing orientations for other topics with the same research direction of  internal communication and organizing internal communication activities in organizations, agencies and enterprises.
The thesis has described and analyzed the current situation of organizing internal communication activities in some enterprises. From there, it proposed feasible and suitable solutions for surveyed enterprises in particular and small and medium-sized enterprises in general to improve the efficiency of organizing internal communication activities. Hopefully, this thesis will be a useful resource for enterprises to refer and apply. In addition, the thesis can also be used as a reference with high theoretical and applied values for topics with the same direction of research.
12. Further research directions:
- Develop a standard framework for evaluating the organizing internal communication activities in small and medium sized enterprises;
- The role of the office in internal communication activities of enterprises;
- Organizing internal communication activities at state administrative agencies.
13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây