TTLV: Quan hệ Myanmar – Trung Quốc (2016-2021)

Thứ hai - 27/06/2022 11:24
1. Họ và tên học viên: Bùi Đức Huy              
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:02/09/1981
4. Nơi sinh: Phong Châu, Đông Hưng, Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ Myanmar – Trung Quốc (2016-2021)
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ; Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Phạm Hoàng Tú Linh, Học viên Quản lý giáo dục.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn “Quan hệ Myanmar - Trung Quốc (2016 – 2021)” đã đạt được một số kết quả đáng chú ý sau:

- Làm rõ những nhân tố nội sinh và ngoại sinh tác động đến quan hệ Myanmar - Trung Quốc trong giai đoạn 2016 - 2021, trong đó chỉ ra các nhân tố cơ bản tác động đến quan hệ hai nước trong giai đoạn này, gồm: Nhân tố ngoại sinh (những chuyển động trong môi trường an ninh và kinh tế thế giới; những nhân tố trong khu vực; sự can dự của Mỹ, Ấn Độ tại Myanmar); Nhân tố nội sinh (lịch sử quan hệ Myanmar  - Trung Quốc trước năm  2016; tình hình Myanmar và nhu cầu hợp tác với Trung Quốc; tình hình Trung Quốc và nhu cầu hợp tác với Myanmar).

- Trình bày khách quan, có hệ thống về thực trạng quan hệ Myanmar - Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2021 trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, đầu tư - thương mại. Trên cơ sở đó, đưa ra những đánh giá, nhận xét mang tính khách quan, toàn diện lịch sử và cụ thể về thực trạng quan hệ Myanmar – Trung Quốc trên từng lĩnh vực.
- Dự báo sát triển vọng quan hệ Myanmar - Trung Quốc sau năm 2021, những tác động đối với khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Đánh giá về cơ hội, thách thức; thuận lợi và khó khăn trong quan hệ hai nước và rút ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam trong quan hệ với Myanmar và Trung Quốc.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Không
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Bui Duc Huy                           
2. Sex: Male
3. Date of birth: 02/09/1981                      
4. Place of birth: Phong Chau, Dong Hung, Thai Binh
5. Admission decision number: 2705/QĐ-XHNV          Dated: 24/12/2020 by Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi
6. Changes in academic process: No
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Myanmar – China Relations (2016-2021)
8. Major: International Relations
9. Code: 8310601.01
10. Supervisors: PhD. Pham Hoang Tu Linh, National Academy of Education Management
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis titled Myanmar – China Relations (2016-2021) has obtained some notable results as following:
- Clarifying endogenous and exogenous factors affecting the Myanmar - China relations in the period from 2016  to 2021; identifying basic factors affecting the relationship between the two countries during this period, including: exogenous factors (movements in the world economic and security environment; regional factors; the involvement of the US and India in Myanmar); Endogenous factors (the history of Myanmar-China relations before 2016; Myanmar's current situation and the need for cooperation with China; China's current situation and the need for cooperation with Myanmar).
- Presenting objectively and systematically the state of Myanmar-China relations in the 2016-2021 period in the fields of politics - diplomacy, defense - security, investment - trade. On that basis, make objective, comprehensive, historical and specific assessments and comments on the current situation of Myanmar-China relations in each field.
- Forecasting closely the prospects of Myanmar - China relations after 2021, impacts on Southeast Asia and Vietnam; Assessing opportunities and challenges; advantages and disadvantages in the relationship between the two countries and drawing some recommendations for Vietnam in relations with Myanmar and China.
12. Practical applicability, if any: No
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No
 (List them in chronological order)

                                                             

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây