TTLV: Tổ chức khoa học hoạt động văn phòng tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Thứ hai - 16/11/2020 23:11
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ HỒNG HOA
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 01/10/1989
4. Nơi sinh: xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 1534/QĐ-XHNV ngày 01 tháng 6 năm  2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ năm 2018.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức khoa học hoạt động văn phòng tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng;                   Mã số: 8340406.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hồng Duy
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn gồm 03 chương với các nội dung cơ bản sau:
Chương 1: Tổng quan văn phòng và hoạt động văn phòng
Trong chương này, tác giả khái quát một số vấn đề lý luận cơ bản về khái niệm, chức năng, nhiệm vụ và vai trò của văn phòng; ý nghĩa của hoạt động; tổ chức khoa học hoạt động văn phòng. Các nội dung hoạt động văn phòng: tổ chức chỉ đạo, tổ chức bộ máy và nhân sự thực hiện văn phòng, tổ chức thực hiện nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá hoạt động văn phòng.
Chương 2: Thực trạng tổ chức khoa học hoạt động văn phòng tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
Nội dung của chương này tập trung khảo sát việc tổ chức thực hiện tổ chức khoa học hoạt động văn phòng tại trường mầm non trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá những ưu điểm, hạn chế và phân tích nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động văn phòng tại các trường Mầm non trên đại bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.
Chương 3: Đề xuất giải pháp tổ chức khoa học hoạt động văn phòng trong các trường mầm non trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
Trên cơ sở kết quả khảo sát và đánh giá thực trạng hoạt động văn phòng của các trường Mầm non trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội tại chương 2, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động văn phòng tại các trường Mầm non trên đại bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội .
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở giúp các trường mầm non trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội tham khảo để ban hành các quy định và xây dựng kế hoạch tổ chức khoa học hoạt động văn phòng tại các trường mầm non. Kết quả của luận văn cũng có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo để cải thiện hoạt động văn phòng của các trường mầm non khác.
THE ABSTRACT OF GRADUATION THESIS

1. Full name of the author: NGUYEN THI HONG HOA
2. Gender: Female
3. Date of birth: October 1, 1989
4. Place of birth: Ngoc Tao commune, Phuc Tho district, Hanoi city
5. Admission decision:  No. 1534 / QĐ-XHNV dated June 1, 2018 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University on the recognition of successful candidates for master degree in 2018.
6. Changes in the training process: No.
7. Topic of the thesis: "Scientific organization of office activities at kindergartens in Phuc Tho district, Hanoi city"
8. Major: Office administration;                             Code: 8340406.01
9. Scientific instructors: PhD. Nguyen Hong Duy
10. Summary of the thesis results:
The thesis consists of 03 chapters with the following basic contents:
Chapter 1: Overview of offices and office activities
In this chapter, the author generalizes some basic theoretical issues about the concepts, functions, duties and roles of the offices; the meanings of the activities; scientifically organizing office activities; some office activities: directing organization, organizational structure and office staff, organization of professional performance, accessment and evaluation of office operations.
Chapter 2: Current situation of scientific organization of office activities in kindergartens in Phuc Tho district, Hanoi city
This chapter focuses on examining the implementation of scientific organization of office activities at kindergartens in Phuc Tho district, Hanoi city. Basing on that, some comments, assessments of advantages and disadvantages and analysis of shortcomings of office activities in kindergartens in Phuc Tho district, Hanoi city.
Chapter 3: Proposing solutions for scientific organization of offcice activities in kindergartens in Phuc Tho district, Hanoi city
Based on the survey results and assessments of the current situation of  kindergartens’s office activities in Phuc Tho district, Hanoi city in Chapter 2, the thesis proposes a number of solutions to contribute to effective improvement of office activity organization in kindergartens in the local Phuc Tho district, Hanoi city.
11. Practical applicability:
The research results of the thesis are considered as a basic reference for kindergartens in Phuc Tho district, Hanoi city in promulgating regulations and making plans for scientific organization of office activities at kindergarten schools. The results of the thesis can also be used as a reference to improve office performance of other kindergartens.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây