TTLV: Chiến lược đối ngoại của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á từ năm 2009 đến nay

Chủ nhật - 22/11/2020 20:44
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Minh Hồng
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 02/04/1995
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV, ngày 19/12/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Chiến lược đối ngoại của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á từ năm 2009 đến nay
8. Chuyên ngành: Chính trị học                          Mã số 60.31.02.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS Nguyễn Thu Hồng, Khoa Khoa học chính trị, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Tôi tiếp cận đề tài luận văn ở góc độ Chính trị quốc tế dưới góc nhìn của nhiều mô hình lý thuyết (chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự do, lý thuyết về sức mạnh mềm, lý thuyết về sức mạnh biển). Luận văn đi sâu nghiên cứu về chiến lược đối ngoại của Trung Quốc, có sự áp dụng của nhiều hệ thống lý thuyết quan trọng về quan hệ quốc tế, từ đó thấy được những góc nhìn cụ thể và rõ ràng về chiến lược và cách ứng xử của Trung Quốc trong vai trò là một cường quốc mới nổi. Đồng thời, luận văn cũng đưa ra những phân tích, đánh giá khoa học về cục diện an ninh chính trị chung ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung, khu vực Đông Nam Á nói riêng, chiến lược và chiến thuật của Trung Quốc ở khu vực này cũng như phản ứng của một số chủ thể quyền lực trước chiến lược đó.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Những nghiên cứu bước đầu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu chuyên ngành Chính trị học, lĩnh vực Chính trị quốc tế, Quan hệ quốc tế và Chính sách đối ngoại của các quốc gia. Thêm vào đó, đề tài cũng cung cấp những thông tin về chiến lược và quan hệ đối ngoại của Trung Quốc, góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết của công chúng đối với các hành vi của Trung Quốc trong khu vực.
Với sự trỗi dậy và không ngừng lớn mạnh của Trung Quốc, là một quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam cần tiến hành nghiên cứu dự báo để kịp thời ứng phó với chiều hướng đang diễn ra và có những đối sách chiến lược thích hợp với những xu thế vận động của quan hệ quốc tế và tình hình khu vực châu Á. Đồng thời tăng cường hợp tác, khéo léo khai thác các cơ hội mà Trung Quốc đem lại.
12. Những nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận văn
 INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Minh Hong
2. Sex: Female
3. Date of birth: 02/04/1995
4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 3379/QĐ-XHNV; Dated: December 19, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: China's foreign strategy in Southeast Asia from 2009 to present
8. Major: Political Science                        Code: 60.31.02.01
9. Scientific supervisor: Dr. Nguyen Thu Hong, Faculty of Political Science, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University
10. Summary of the results of the thesis
Approach to the thesis topic from the perspective of International Politics under the perspective of many theoretical models (realism, liberalism, soft power theory, theory of sea power). The thesis researches deeply on China's foreign strategy, with the application of many important theoretical systems on international relations, helping to form specific perspectives on strategy and conduct of China's behavior as an emerging power. At the same time, this thesis also provides scientific analysis and assessment on the general political security situation in the Asia-Pacific region in general, Southeast Asia in particular, the strategy and tactics of China in this region as well as the reaction of some powerful players to that strategy.
11. Practical applicability
The initial studies of the thesis can be used as a reference, specialized research in Politics, International Politics, International Relations and Foreign Policy of the countries. In addition, the topic also provides information about China's foreign relations and strategy, contributing to raising public awareness and understanding of China's behavior in the region.
With the rise and growth of China, as a Southeast Asian country, Vietnam needs to conduct forecasting research to promptly respond to the current trend and take appropriate strategic measures which suitable with the flows of international relations and the new situation in Asia. In the meantime, to strengthen cooperation, skillfully exploit the opportunities that China brings.
12. Further research directions: (if any)
13. Published works related to the thesis

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây