TTLV: Chính sách đào tạo chuyên gia khu vực ở Việt Nam của tập đoàn Samsung

Thứ sáu - 22/01/2021 02:15

1. Họ và tên học viên: YOON JEONG WON

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 19/07/1978

4. Nơi sinh: Hàn Quốc

5. Quyết định công nhận học viên số: số 3089/2018 QĐ-XHNV ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Chính  sách đào tạo chuyên gia khu vực ở Việt Nam của tập đoàn Samsung.

8. Chuyên ngành: Việt Nam Học           Mã số: 831063001

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS.Đặng Hoài Giang – Khoa Việt Nam Học và tiếng Việt - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Thứ nhất, tác giả đã tổng quan được vấn đề nghiên cứu (diễn giải khái niệm nghiên cứu, trình bày khung lý thuyết và giới thiệu về tập đoàn Samsung). Thứ hai, tác giả đã cung cấp một bức tranh khá hoàn chỉnh vềchương trình chuyên gia khu vực của Samsung ở Việt Nam. Thứ ba, tác giả đã đánh giá các kết quả đạt được, các thách thức đặt ra đối với chương trình chuyên gia khu vực và nêu một số hàm ý trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả luận văn cung cấp những gợi ý thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Văn hóa doanh nhân của Hàn Quốc

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: đang chờ công bố trên tạp chí chuyên ngành.


INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1.Full name: YOON JEONG WON

2. Sex: Male

3. Date of birth: 19/09/1978

4. Place of birth: Korea

5. Admission decision number: No. 3089/2018 QĐ-XHNV, on October 25th, 2018 by Rector of University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi National University

6. Change in academic process: No

7. Official thesis title: Program of regional expert training in Viet Nam of Samsung corporation

8. Major: Vietnamese Study          Code: 831063001

9. Supervisor: Dr. Dang Hoai Giang – Faculty of Vietnamese Studies and language - University of Social Sciences and Humanities, Ha Noi National University

10. Summary of the findings of the thesis:

Firstly, the author has reviewed the research topic (explained the research concept, presented the theoretical framework and introduced the Samsung group). Secondly, the author has provided a fairly complete picture of Samsung's regional specialist program in Vietnam. Thirdly, the author has evaluated the results achieved; the challenges posed to the regional specialist program and raised some implications in the human resource development.

11. Practical applicability: Thesis’s findings provide practical implications for Vietnamese enterprise in human resources development.

12. Further study directions, if any: Business culture of Korea

13. Thesis-related publications: Waiting for publishing next time

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây