TTLV: Quan hệ Campuchia - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2020

Thứ tư - 24/03/2021 20:59
1. Họ và tên học viên: TRƯƠNG QUỐC HUY;              2. Giới tính: nam
3. Ngày sinh: 12/12/1979
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 1765/2018/QĐ-XHNV ngày: 28/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ Campuchia - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2020
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ;                                        Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sỹ Nguyễn Thành Văn, cán bộ Vụ Đông Nam Á, Ban Đối ngoại Trung ương.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
            Đề tài "Quan hệ Campuchia - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2020" được nghiên cứu trong khoảng 1,5 năm, tập trung đi sâu nghiên cứu mối quan hệ giữa Vương quốc Campuchia và Nhật Bản giai đoạn từ năm 2012 (khi cựu Thủ tướng Abe lên nắm quyền tại Nhật Bản và Campuchia tập trung thực hiện các kế hoạch phát triển đất nước). Xuất phát từ bối cảnh lịch sử quan hệ hai nước từ năm 2012 trở về trước, tình hình thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước Campuchia và Nhật Bản trong giai đoạn 2012 - 2020 (tại Chương 1), bằng tư duy khoa học, biện chứng, lịch sử và phát triển, đề tài đã đi sâu nghiên cứu, làm rõ mối quan hệ song phương Campuchia - Nhật Bản trên từng khía cạnh gồm: chính trị-đối ngoại, quân sự-quốc phòng, kinh tế-xã hội, văn hóa... Trong đó, bằng việc theo dõi các chuyến thăm và các phát biểu của lãnh đạo cấp cao hai nước, sử dụng các số liệu, chỉ số về các sự kiện, hoạt động giao lưu hợp tác, viện trợ, đầu tư... giữa Nhật Bản và Campuchia, Đề tài đã từng bước dựng nên bức tranh tương đối toàn diện, bước đầu có sự sâu sắc về mối quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn đã nêu (tại Chương 2).
            Dựa trên nền tảng những yếu tố của thực tiễn tình hình đã được nghiên cứu; kết hợp so sánh, đối chiếu với một số luận điểm của các bài viết, công trình khoa học có liên quan đến chủ đề, tại Chương 3, Đề tài đi sâu phân tích, nhận định, đánh giá, nhận xét về quan hệ Campuchia - Nhật Bản trong  giai đoạn vừa qua, với các chiều hướng tác động cả tích cực, cả tiêu cực đối với mỗi nước và với Việt Nam; và bước đầu mạnh dạn dự báo một số chiều hướng, triển vọng phát triển của mối quan hệ này. Đây cũng chính là "điểm mới" của Đề tài bởi đã đặt mối quan hệ Campuchia - Nhật Bản trong bối cảnh cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ngày càng diễn ra gay gắt tại khu vực, trong đó, Nhật Bản là một đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ, Campuchia ngày càng gắn bó chặt chẽ với Trung Quốc. Hai nước có thể trở thành "giao điểm" của một cuộc cạnh tranh chiến lược trong thời đại ngày này, đặt ra yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về cặp quan hệ song phương Campuchia - Nhật Bản. Không chỉ vậy, Đề tài cũng đã đặt tất cả những yếu tố trên trong các mối liên quan tới Việt Nam để xem xét, nghiên cứu nhằm đưa ra những thuận lợi cần tận dụng, tranh thủ; dự báo một số khó khăn, thách thức cần khắc phục, vượt qua đối với Việt Nam từ phía mối quan hệ Campuchia - Nhật Bản.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
            Phục vụ nghiên cứu, tìm hiểu về mối quan hệ Campuchia - Nhật Bản trong giai đoạn 2012 - 2020 và một số vấn đề có tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
            Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu cặp quan hệ song phương này trong các giai đoạn tiếp theo nhằm tranh thủ, tận dụng được các thời cơ, thuận lợi; khắc phục hạn chế những thách thức khó khăn, góp phần ổn định khu vực phía tây nam của Việt Nam nói riêng, ba nước Đông Dương nói chung.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : TRUONG QUOC HUY           2. Sex: male
3. Date of birth: 12/12/1979                           4. Place of  birth: Hanoi
5. Admission decision number: 1765/2018/QĐ-XHNV; Dated 28/6/2018
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Cambodia - Japan relations in 2012 - 2020 period
8. Major: International Relations                                9. Code: 8310601.01
10. Supervisors: Dr. Nguyen Thanh Van, Official, Southeast Asia Department, the Party Central Committee’s Commission for External Relations.
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis "Cambodia - Japan relations in 2012 - 2020 period " has been studied for about 1.5 years, focusing on in-depth research on the relations between the Kingdom of Cambodia and Japan from 2012 (when the former Prime Minister Abe came to power in Japan and Cambodia focused on implementing national development plans). Starting from the historical context of bilateral relations before 2012, the world and regional situation as well as domestic situation of Cambodia and Japan in 2012 - 2020 period (Chapter 1), by scientific, dialectic, historic and developmental thinking, the thesis has in-depth researched the Cambodia - Japan bilateral relations in politics-external affairs, military-defence, socio-economics, culture etc. In particular, by observing high-ranking leaders' visits and speeches of two countries, using data and indicators on events, exchanges, cooperation, aid and investment etc. between Japan and Cambodia. The thesis has gradually drawn a relatively comprehensive picture of a deep relations between the two countries in above mentioned period (Chapter 2).
On the basis of factors of studied pratical situation together with comparing with a number of arguments of articles and scientific works related to the thesis, in Chapter 3, the thesis has in-depth analysed, assesed and given comments on the Cambodia - Japan relations over the past years with tendencies of both positive and negative impacts on each country and  Vietnam; and initially forecasted a number of development prospects of this relations. This is also a "new point" of the thesis because the Cambodia - Japan relations has been placed in the context of the increasingly fierce US-China competition in the region, in which Japan is a traditional ally of the United States and Cambodia has increasingly close ties with China. The two countries might become the "intersection" of a strategic competition this age, requiring more careful study of the Cambodia-Japan bilateral relations. Moreover, the thesis has also studied all factors relating to Vietnam in order to make use of advantages, forecast difficulties and challenges  to Vietnam from the Cambodia-Japan bilateral relations.
12. Practical applicability, if any:
13. Further research directions, if any: 
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây