TTLV: Quan niệm của F.M. Dostoevsky về con người

Thứ ba - 16/03/2021 22:06

1. Họ và tên học viên: TRẦN XUÂN TRỌNG

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/07/1996

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận học viên số 3014/2019/QĐ-XHNV ngày 30 tháng 07 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Quan niệm của F.M. Dostoevsky về con người

8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Vinh – giảng viên Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

- Luận văn làm rõ bối cảnh lịch sử, tiền đề tư tưởng cho sự ra đời quan niệm của Dostoevsky về con người.

- Luận văn phân tích quan niệm về con người của Dostoevsky qua một số tác phẩm tiêu biểu của ông.

- Luận văn đưa ra một số đánh giá về giá trị và hạn chế trong quan niệm về con người của Dostoevsky.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho những người nghiên cứu về triết học của Dostoevsky, triết học Nga và triết học phương Tây hiện đại.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu ảnh hưởng của Dostoevsky đến các nhà triết học trên thế giới như Camus, Berdyaev, Soloviev...; nghiên cứu giá trị của những tư tưởng triết học về con người đối với việc phát huy hơn nữa tính tích cực trong bản chất con người, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người trong xã hội hiện đại.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Trần Xuân Trọng (2020), “Quan niệm của Fyodor Mikhailovich Dostoevsky về tự do tinh thần”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 6 (số 2b), tr. 165-177.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Xuan Trong                        2. Sex: Male

3. Date of birth: 05/07/1996                                 

4. Place of birth: Namdinh province        

5. Admission decision number: 3014/2019/QĐ-XHNV. Dated: 30/07/2019

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: F.M. Dostoevsky’s conception of humanity

8. Major: Philosophy                                       Code: 8229001.01

9. Supervisors: Ph.D Le Thi Vinh – Lecturer of Hanoi University of Social Sciences and Humanities

10. Summary of the findings of the thesis:

       - The dissertation clarified historical context, ideological premise for the birth of Dostoevsky's conception of humanity.

      - The dissertation analyzed Dostoevsky's conception of humanity through a number of his typical works.

      - The dissertation gave a number of evaluations and limitations in Dostoevsky's conception of humanity

 11. Practical applicability:

          The dissertation can be used as a reference for those who study the philosophy of Dostoevsky, Russian philosophy and modern Western philosophy.

12. Further research directions:

         Research on the influence of Dostoevsky on philosophers in the world such as Camus, Berdyaev, Soloviev ...; studying the value of philosophical ideas about people to promote more positivity in human nature, enrich the spiritual life of people in modern society.

13. Thesis-related publications:

       "Fyodor Mikhailovich Dostoevsky's conception of spiritual freedom", Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 6 (No. 2b), p. 165-177

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây