TTLV: Ứng dụng công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực trên cơ sở giới tại Ngôi nhà Bình yên.

Thứ tư - 17/03/2021 05:04

1. Họ và Tên: Đỗ Thị Anh Châm

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày Sinh: 30/12/1983

4. Nơi Sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/QĐ-XHNV ngày 4/12/2018

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng): Không thay đổi

7. Tên đề tài luận văn: Ứng dụng công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực trên cơ sở giới tại Ngôi nhà Bình yên.

8. Chuyên ngành: Công tác xã hội định hướng Ứng dụng

9. Mã số: 8760101.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học (ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác): PGS.TS Trịnh Văn Tùng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

11. Tóm tắt kết quả luận văn: Từ kết quả nghiên cứu của đề tài “Ứng dụng công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực trên cơ sở giới tại Ngôi nhà Bình yên”, tác giả đã điều tra được thực trạng, đặc điểm của phụ nữ bị bạo lực trên cơ sở giới (bạo lực giới) và những vấn đề họ đang đối mặt trong phạm vi Ngôi nhà Bình yên. Kết quả nghiên cứu cho thấy còn nhiều khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Tác giả thấy rằng phương pháp công tác xã hội (CTXH) cá nhân là cách can thiệp phù hợp và cần thiết với thực trạng này. CTXH cá nhân tham vấn tâm lý, cung cấp kiến thức, hướng dẫn các kỹ năng để phụ nữ biết cách huy động nguồn lực, phát huy hết tiềm năng để tự giải quyết đương đầu các vấn đề của bản thân. Đề tài là cơ sở cho những nghiên cứu vận dụng, cũng như cho thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết cần vận dụng CTXH cá nhân vào việc trợ giúp cho phụ nữ bị bạo lực giới

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có): Kết quả của đề tài “ Ứng dụng công tác xã hội cá nhân trong hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực trên cơ sở giới tại Ngôi nhà Bình yên” có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các sinh viên để tìm hiểu cách thức vận dụng mô hình CTXH cá nhân trong hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực giới trong quá trình học tập cũng như trong thực hành. Ngoài ra đề tài đã có một số đề xuất giải pháp từ thực tế vận dụng công tác xã hội cá nhân đối với phụ nữ từ thực tiễn Ngôi nhà Bình yên để góp phần cung cấp thêm các kinh nghiệm, giải pháp cho quá trình hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực giới tại Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có): không có

14. Các công trình công bố có liên quan đến luận văn (liệt kê theo thứ tự thời gian, nếu có): không có

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Do Thi Anh Cham                2. Sex: Female

3. Date of birth: 30/12/1983                       4. Place of birth: Ha Nam

5. Admission decision number: 3617/QĐ-XHNV date 04/12/2018

6. Changes in academic process: No

(List the forms of change and corresponding times)

7. Official thesis title: “Applying case work in working with women subjected to gender based violence at Peace House Shelter”

8. Major: Social Work

9. Code: 8760101.01

10. Supervisors: Assoc Prof – PhD. Trinh Van Tung, University of Social Sciences and Humanities (Full name, academic title and degree)

11. Summary of the findings of the thesis: From the research’s outcome of “Applying case work in working with women subjected to gender-based violence at Peace House Shelter – PHS writer has found the facts and features of women subjected to gender based violence (GBV) and issues they have faced in PHS. The research has pointed the challenging in providing services for its temporary residents, particularly legal aid. The writer recognizes case work is essential and appropriate in this situation. The case work provides counselling, information, developing skills and introducing tools so women would make their own decision in dealing with their problems, thus to show their potential.

This project is the foundation for case work research in working with women subjected to GBV, as well as  showing its importance and urge in applying case work in supporting them.

12. Practical applicability, if any:

The result of the research “Applying case work in working with women subjected to gender-based violence (at Peace House Shelter – PHS) could be used as reference in theory or practise for those who would want to know the case work approach in supporting women subjected to GBV. In addition, the research has also given recommendations based on working experience with residents at PHS to contributes to case studies and solutions and best practise in working with women subjected to GBV in Vietnam.

13. Further research directions, if any: No

14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây