TTLV: Vấn đề Quảng bá Du lịch Hà Nội trên báo điện tử Anh ngữ (Khảo sát 3 tờ báo : Hanoitimes, Vnexpress International và CNN thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 11/2020)

Chủ nhật - 13/06/2021 23:59

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Diệu Linh                       2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/11/1991

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên số: 3014/QĐ- XHNV, ngày 30/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề Quảng bá Du lịch Hà Nội trên báo điện tử Anh ngữ (Khảo sát 3 tờ báo : Hanoitimes, Vnexpress International và CNN thời gian từ tháng 01/2018 đến tháng 11/2020).

8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng ; Mã số: 8320101_01_UD

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Thị Thu Hương, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KH Xã hội & Nhân Văn Hà Nội.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đề tài “Vấn đề quảng bá du lịch Hà Nội trên báo điện tử Anh ngữ (Khảo sát 3 tờ báo: Hanoitimes, Vnexpress International, CNN thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020) có 3 chương:

- Chương 1: Một số vấn đề chung về hoạt động quảng bá du lịch trên báo điện tử

- Chương 2: Thực trạng vấn đề quảng bá du lịch Hà Nội trên báo điện tử Anh ngữ thuộc diện khảo sát

- Chương 3: Một số vấn đề rút ra và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động quảng bá du lịch Hà Nội trên báo điện tử Anh ngữ

Luận văn đã làm rõ được các khái nhiệm công cụ, thực hiện khảo sát thực tế, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nội dung và hình thức thông tin về quảng bá du lịch Hà Nội trên báo điện tử Anh ngữ. Luận văn cũng khảo sát thực trạng vấn đề quảng bá du lịch Hà Nội trên báo điện tử Anh ngữ, từ đó kết luận rằng thông tin về vấn đề quảng bá du lịch Hà Nội trên báo điện tử Anh ngữ cho thấy nội dung thông tin ở một số khía cạnh vẫn còn thưa thớt, chưa thực sự thu hút được mức độ quan tâm của bạn đọc, các bài viết chỉ được xây dựng kế hoạch theo các sự kiện chứ chưa có kế hoạch và định hướng dài hạn. Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn cũng đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin về vấn đề quảng bá du lịch Hà Nội trên báo điện tử Anh ngữ.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Dieu Linh                       2. Sex: Female

3. Date of birth: November 20, 1991                   4. Place of  birth: Hanoi

5. Admission decision number: 3014/QĐ- XHNV   Dated: July 30, 2019

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Hanoi’s tourism promotion on English online newspapers (Case studies of Hanoitimes, VnExpress International and CNN from January,2018 to December, 2020)

8. Major: Journalism                   9. Code: 8320101_01_UD

10. Supervisors: Assoc.Prof.,Dr. Dang Thi Thu Huong, Dean of School of Journalism &Communication, University of Social Sciences & Humanities (VNU)

11. Summary of the findings of the thesis:

Thesis titled "Promotion of Hanoi tourism on English-language electronic newspapers (Surveying 3 newspapers: Hanoitimes, Vnexpress International, CNN from January 2018 to December 2020) has 3 chapters:

- Chapter 1: Some general issues about tourism promotion activities in electronic newspapers

- Chapter 2: The current situation of Hanoi tourism promotion on English-language electronic newspapers under the survey

- Chapter 3: Some problems drawn and solutions to improve the quality of Hanoi tourism promotion activities on English-language electronic newspapers

The thesis has clarified the concepts of tools, carried out actual surveys, analyzed the factors affecting the quality of content and form of information about Hanoi tourism promotion on English-language electronic newspapers. The thesis also examines the current situation of Hanoi tourism promotion on English-language electronic newspapers, thereby concluding that information about Hanoi tourism promotion on English-language electronic newspapers shows the content of information In some respects, it is still sparse, has not really attracted the attention of readers, the articles are only planned according to the events, not long-term plans and orientations. Within the scope of the research, the thesis also proposes to improve the quality and effectiveness of information about Hanoi tourism promotion on English-language electronic newspapers.

12. Practical applicability, if any: 

13. Further research directions, if any: 

14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây