TTLV: Báo chí Cách mạng Bến Tre trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước (1960 - 1975)

Thứ ba - 08/06/2021 22:43

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Bé Hợp                2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/4/1977.

4. Nơi sinh: xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

5. Quyết định công nhận học viên số 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập từ 04/12/2020 đến 04/12/2021

7. Tên đề tài luận văn: “Báo chí Cách mạng Bến Tre trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước (1960 - 1975)”.

8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng      Mã số: 8320101.01(UD).

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Hoàng Văn Quang.

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn gồm có 3 chương:

- Chương 1: Bến Tre mảnh đất quật cường và vài trò của Báo chí Cách mạng.

- Chương 2: Hệ thống Báo chí Cách mạng Bến Tre

- Chương 3: Bài học kinh nghiệm

Qua đó, luận văn đã làm rõ một số nội dung sau:

- Truyền thống đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài của quân và dân Bến Tre. Kế tiếp đó là Vai trò Báo chí Cách mạng Bến Tre trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

- Báo chí Bến Tre với phong trào Đồng khởi và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960 -1975). Trong đó đã làm rõ nội dung chính của luận văn: Báo chí – Vũ khí sắc bén của cách mạng Bến Tre.

- Luận văn đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quí báu. Từ đó, người làm báo hôm nay học tập và kế thừa được nhiều mặt. Đồng thời mở ra triển vọng tươi sáng cho báo chí Bến Tre trong thời đại công nghiệp lần thứ 4.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận văn cung cấp tư liệu có tính hệ thống cho những cơ quan quản lý báo chí tỉnh nhà và cả nước. Đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho các cơ quan báo chí, đội ngũ những nhà báo trẻ, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức chính trị, văn hóa... hôm nay và mai sau.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Be Hop                        2. Sex: Male

3. Date of birth: 15/4/1977                              4. Place of  birth: Ben Tre.

5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV       Dated 04/12/2018

6. Changes in academic process: Course extension from 04/12/2020 to 04/12/2021.

7. Official thesis title: “BEN TRE REVOLUTIONARY PRESS IN THE NATION’S COURSE OF STRUGGLE FOR INDEPENDENCE (1960 - 1975)”.

8. Major: Journalism                           9. Code: 8320101.01(UD).

10. Supervisors: PhD Hoang Van Quang

11. Summary of the findings of the thesis:

In addition to the Introduction and Conclusion, the thesis consists of 3 chapters:

- Chapter 1: The indomitable land of Ben Tre and the role of Revolutionary Press

- Chapter 2: Ben Tre’s Revolutionary Press System

- Chapter 3: Lessons learned

Thereby, the thesis clarifies some of the following contents:

- The tradition of fighting against inner and outer enemies of the militia and people of Ben Tre. The next issue is the role of Ben Tre Revolutionary Press in the nation’s course of struggle for independence.

- Ben Tre Press with Dong Khoi Movement and the resistance against the US to save the country (1960-1975), in which the main content of the thesis can be clarified: Press - The sharp weapon of the the revolution in Ben Tre.

- The thesis draws 5 valuable lessons that can help journalists in their daily work and open a bright prospect for Ben Tre Press in the Fourth Industrial Revolution.

12. Practical applicability, if any:

- The thesis provides systematic materials for Ben Tre and national press management agencies. At the same time, it is a useful reference source for the press agencies, young journalists, and has a deep meaning in raising traditional, political and cultural awareness for the present and next generation.

13. Further research directions, if any: None

14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây