TTLV: Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long với công tác xã hội từ thiện

Thứ ba - 08/06/2021 22:37
1. Họ và tên học viên: HỒ PHI YẾN                     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 17/10/1969
4. Nơi sinh: Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập lần 1 từ 04/12/2020 đến 04/12/2021
7. Tên đề tài luận văn: Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long với công tác xã hội từ thiện
8. Chuyên ngành: Báo chí học                           Mã số: 8320101-01(UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:  Luận văn được trình bày trong 3 chương:
- Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về truyền hình và hoạt động xã hội từ thiện tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long. 
- Chương 2: Thực trạng các chương trình truyền hình nhân đạo và công tác xã hội từ thiện của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long.
- Chương 3: Giải pháp nâng cao vai trò của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long trong hoạt động xã hội từ thiện. 
Qua đó làm rõ được: 
- Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài: An sinh xã hội, nhân đạo, công tác xã hội từ thiện, truyền hình, chương trình truyền hình, chương trình truyền hình xã hội từ thiện, đặc trưng và vai trò, thế mạnh của truyền hình trong các hoạt động xã hội từ thiện.
- Phân tích, đánh giá về ưu điểm, hạn chế của các chương truyền hình nhân đạo và công tác xã hội từ thiện của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua.
- Đề xuất một số giải pháp cụ thể để nâng cao vai trò của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long trong hoạt động xã hội từ thiện. 
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Qua việc nghiên cứu về nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình truyền hình nhân đạo cũng như các hoạt động từ thiện xã hội tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua sẽ giúp đơn vị có được đánh giá toàn diện thời cơ, thách thức, tiếp tục có những giải pháp tốt hơn trong bối cảnh phát triển, cạnh tranh của truyền thông hiện đại.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: không có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
    Bản thân có bài viết “Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long với công tác xã hội từ thiện” đăng trên Tạp chí Người Làm báo số tháng 5/2021.

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : HO PHI YEN                 2. Sex: Male
3. Date of birth: 17/10/1969                 4. Place of  birth: Thanh Hoa
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV       Dated 04/12/2018
6. Changes in academic process: Course extension for the first time: from 04/12/2020 to 04/12/2021.
7. Official thesis title: 
The Vinh Long Radio and Television Station in working with the social charity work 
8. Major: Journalism                        Code: 8320101-01-01(UD)
9. Supervisors: Assoc Prof – PhD. Nguyen Thanh Loi
10. Summary of the findings of the thesis:         
The thesis is divided into three chapters:
- Chapter 1: The theoretical and practical basis of television and social charity work of Vinh Long Television and Radio Station.  
- Chapter 2: Reality of  the charity television programs and the social charity work of Vinh Long Television and Radio Station.  
- Chapter 3: Prompted solutions to enhance the role of Vinh Long Television and Radio Station in working with the social charity work. 
To make it clear:
     - Some basic concepts related to the thesis such as: charity, social charity work, television, television programs, the charity television programs, the characteristics, role and the advantages of television in the social charity activities.
     - Analysing and evaluating the advantages, restrictions of the charity television programs and the social charity work of Vinh Long Television and Radio Station during the previous time.  
     - Proposing some specific solutions, contributing to enhance the role of Vinh Long Television and Radio Station in working with the social charity work. 
11. Practical applicability, if any:  
       The result of the research “The Vinh Long Radio and Television Station in working with the social charity work” could help the Vinh Long Radio and Television Station to evaluate generally about the chances or the challenges of this issue, continuing to have the better solutions in the case of the development and the competition of the modern media.
12. Further research directions, if any: None
13. Thesis-related publications:
        I have written an article "Vinh Long Radio and Television Station with social charity activities" published on the Journalists magazine in May 2021.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây