TTLV: Báo chí Trà Vinh (Tiếng Khmer) với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc

Thứ ba - 08/06/2021 22:41
1. Họ và tên học viên: Trần Văn Phương                       2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 15/05/1977
4. Nơi sinh: Trà Vinh.
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập từ 04/12/2020 đến 04/12/2021
7. Tên đề tài luận văn: Báo chí Trà Vinh (Tiếng Khmer) với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc.
8. Chuyên ngành: Báo chí học     ; Mã số: 8320101.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi có gần 1,3 triệu đồng bào Khmer đang sinh sống, có nhiều tờ báo, chương trình phát thanh - truyền hình tiếng Khmer như Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ… được phát hành, phát sóng. Các cơ quan báo chí này ngày càng thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc, đưa chính chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào. Tuy có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền chính sách dân tộc đến với đồng bào Khmer, nhưng nhìn chung những cơ quan báo chí này chủ yếu bao cấp, chậm cải tiến, chậm thay đổi hình thức, nội dung của nhằm phục vụ tốt hơn nhiệm vụ của mình; một số đơn vị còn bộc lộ nhiều khiếm khuyết thể hiện ở chất lượng thông tin, cách thức tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên… Từ đó làm hạn chế vai trò của tờ báo trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer. Vì vậy, việc nghiên cứu Báo chí Trà Vinh (Tiếng Khmer) với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc là một vấn đề cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao.
Đây là công trình khoa học vừa mang tính nghiên cứu lý luận, vừa mang tính tổng kết thực tiễn. Luận văn đánh giá đúng thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc trên báo chí tiếng Khmer, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc. Các kết quả nghiên cứu sẽ giúp những người làm báo Khmer tại Trà Vinh, cũng như đồng bằng sông Cửu Long có những thông tin quan trọng để đánh giá lại chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động của mình. Thông qua đó có thêm nhận thức, một cái nhìn mới về tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc để có những cải tiến nội dung và hình thức của báo chí theo hướng hiện đại, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của công chúng là đồng bào Khmer.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu có thể giúp các nhà lãnh đạo, quản lý tham khảo trong quá trình hoạch định chiến lược trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc trên báo chí địa phương. 
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Van Phuong                     2. Sex: Male
3. Date of birth: 15/05/1977                           4. Place of  birth: Tra Vinh
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV,  Dated: 4/12/2018
6. Changes in academic process: Course extension from 04/12/2020 to 04/12/2021.
7. Official thesis title: Tra Vinh newspaper (Khmer language) for propaganda and legal education in ethnic minority areas".
8. Major: Journalism                                                  Code: 8320101.01 (UD)
9. Supervisors: Associate Professor. Doctor. Dang Thi Thu Huong
10. Summary of the findings of the thesis: 
In the Mekong River Delta, where nearly 1.3 million Khmer people are living, there are many newspapers, radio and television programs in Khmer language such as Tra Vinh, Soc Trang, Can Tho ... published. broadcasting. These press agencies increasingly perform well the function of law propaganda and education in ethnic minority areas, bringing the national policy of the Party and State to the people. Although there are many contributions to ethnic policy propaganda to the Khmer people, in general, these press agencies mainly subsidize, slow to improve, slowly change the form and content of their properties to serve them well. than your duty; Some units also revealed many shortcomings in information quality, organizational structure and staff quality ... thereby limiting the role of newspapers in propaganda and education. Laws in ethnic minority areas of the Party and State towards Khmer people. Therefore, the study of Tra Vinh Newspaper (Khmer language) with propaganda and legal education in ethnic minority areas is a necessary issue with high theoretical and practical significance.
This is a scientific work that is both theoretical research and practical summation. The dissertation properly assesses the current situation of law propaganda and education in ethnic minority areas in the Khmer press, thereby proposing specific solutions to improve the effectiveness of legal propaganda and education. law in ethnic minority areas. The research results will help Khmer journalists in Tra Vinh, as well as the Mekong Delta, have important information to re-evaluate their quality and performance. Through that, there will be more awareness and a new view on law propaganda and education in ethnic minority areas to improve the content and form of the media in a modern, practical, effective and suitable for the public's needs of the Khmer people.
11. Practical applicability, if any: The research results can help leaders and managers refer to the strategic planning process in law propaganda and education in ethnic minority areas in the local media.
12. Further research directions, if any:     
13. Thesis-related publications: None.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây