TTLV: Tín ngưỡng trong lễ hội đua Ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Thứ hai - 26/06/2023 11:36
1. Họ và tên học viên: Danh Hộp
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 13/7/1969
4. Nơi sinh: Vĩnh Thạnh, Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
5. Quyết định công nhận học viên số: 2704/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn:  Tín ngưỡng trong lễ hội đua Ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
8. Chuyên ngành:  Tôn giáo học định hướng ứng dụng ; Mã số: 8229009.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
          Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận về tín ngưỡng và tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer, luận văn phân tích về đặc trưng người Khmer ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang và phân tích thực trạng tín ngưỡng trong lễ hội đua Ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer ỏ huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang. Từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm phát huy các giá trị của tín ngưỡng trong lễ hội đua Ghe Nghi của đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang.  
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
- Về thực tiễn: Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể ứng dụng vào thực tiễn nhằm phát huy hơn nữa các giá trị của tín ngưỡng trong lễ hội đua Ghe Ngo của đồng bào dân tộc Khmer.
Kết quả thực hiện nghiên cứu để sử dụng làm tư liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu, dạy và học về tôn giáo học. Đồng thời,  cơ sở có thể nghiên cứu trong quá trình thực hiện công tác tôn giáo của địa phương mình, rút ra những bài học kinh nghiệm, quản lý của chính quyền cơ sở trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo một cách có hiệu quả.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
- Lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 

INFORMATION ON MASTER THESIS THESIS


1. Student's full name: Danh Hộp
2. Gender: Male
3. Date of birth: 13/7/1969
4. Place of birth: Kien Giang
5. Student recognition decision No: 2704/QĐ-XHNV dated 24/12/2020 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi
6. Changes in the training process:
7. Thesis title:
8. Specialization: Religion studies; Code: 8229009.01
9. Scientific supervisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Hong Dương
10. Summary of the results of the thesis:
On the basis of analyzing theoretical issues about beliefs and beliefs of Khmer ethnic people, the thesis analyzes the characteristics of Khmer people in Giong Rieng district, Kien Giang province and analyzes the actual situation of beliefs in the festival. Ghe Ngo race of Khmer ethnic people in Giong Gieng district, Kien Giang province. From there, some solutions and recommendations are given to promote the values ​​of beliefs in the Ghe Nghi racing festival of the Khmer ethnic group in Giong Gieng district, Kien Giang province.
11. Practical applicability:
12. Further research directions: Festivals of beliefs and religions
13. Published works related to the thesis: no

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây