TTLV: Nghi lễ xuất gia của phật giáo Theravāda (qua khảo cứu một số chùa ở tỉnh Kiên Giang hiện nay)

Thứ hai - 26/06/2023 11:40

1. Họ và tên học viên: Danh Hữu Giang
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:  8/ 4/1982
4. Nơi sinh: Kiên Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 1130/ QĐ- XHNV              ngày 6 / 05/ 2022
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: “ Nghi lễ xuất gia của phật giáo Theravāda (qua khảo cứu một số chùa ở tỉnh Kiên Giang hiện nay) ”
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học định hướng ứng dụng;  Mã số: 8229009.01 ( UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thúy Thơm
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Luận văn đã làm rõ cơ sở hình thành nghi lễ xuất gia Phật giáo Theravāda
-  Làm rõ nghi lễ xuất gia của Phật Giáo Theravāda (qua khảo cứu một số chùa ở tỉnh Kiên Giang)
- Tác giả thể hiện được ý nghĩa và giá trị văn hóa của nghi lễ xuất gia Phật giáo Theravāda đối với việc giáo dục đạo đức Phật tử Việt Nam và trong việc hộ quốc an dân.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập tôn giáo, hoặc cho việc hoạch định chính sách của các nhà nghiên cứu.
Cung cấp những luận cứ, luận chứng cụ thể nhằm phát huy những giá trị văn hoá tôn giáo tốt đẹp, khắc phục những hạn chế còn tồn đọng trong giai đoạn hiện nay. (tức là việc bảo tồn và phát huy những giá trị Phật giáo, đặc biệt là những giá trị của Tăng đoàn còn nhiều bất cập …)
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: “Phát huy giá trị của nghi lễ Phật Giáo Theravāda  trong đời sống hiện đại tại Việt Nam”
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Danh Hữu Giang (2022), Ý nghĩa của nghi lễ xuất gia của Phật giáo Theravada đối với việc giáo dục đạo đức tín đồ Phật giáo Việt Nam, Tạp chí Công Tác Tôn Giáo, Ban Tôn giáo Chính Phủ, số 11 năm 2022
 

THE ABSTRACT OF MASTER’S THESIS

1. Graduate student full name: Danh Huu Giang
2. Gender: Male.
3. Date of birth: 8/ 04/1982
4. Birthplace: Kien Giang
5. Admission decision number: 1130/ QĐ- XHNV dated 6/05/ 2022
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title:  The ordination ceremony of Theravada Buddhism (through surveying some pagodas in Kien Giang Province today)
8. Major: Application-oriented Religious Studies                     Code: 8229009.01 ( UD)
9. Supervisor: Ph.D Nguyen Thuy Thom
10. Summary of the findings of the thesis:
-  The thesis has clarified the basis of the Theravāda Buddhist ordination ceremony
- clarifying the ordination ceremony of Theravada Buddhism (through surveying some pagodas in Kien Giang province and Ho Chi Minh City).
- The author demonstrates the meaning and cultural value of Theravada Buddhist ordination ceremony for the moral education of Vietnamese Buddhists and in the protection of the nation and the people.
11. Practical applicability:
- The thesis can be used as a reference for teaching, research, religious learning, or for policy projects of researchers.
- Provide specific arguments and proofs capable of promoting good cultural and religious values, and solving outstanding limitations in the current period.(ie, the existence and promotion of Buddhist values, especially those of the Sangha, have many shortcomings...)
12. Further research directions: “Promoting the value of Theravada Buddhist rituals in modern life in Vietnam”
13. Thesis – related publications: Danh Huu Giang (2022), The significance of the Theravada Buddhist ordination ceremony for the moral education of
Vietnamese Buddhists, Religious Affairs Magazine, No. 11, 2022.
 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây