TTLV: Đặc điểm Phật giáo thời Trần và giá trị của nó đối với xã hội Việt Nam hiện nay

Thứ hai - 26/06/2023 12:06

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Văn Luyện
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:  24/08/ 1992
4. Nơi sinh: An Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 1130/ QĐ- XHNV              ngày 6 / 05/ 2022
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: “ Đặc điểm Phật giáo thời Trần và giá trị của nó đối với xã hội Việt Nam hiện nay ”
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học định hướng ứng dụng;  Mã số: 8229009.01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thúy Thơm
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
-  Luận văn đã khơi gợi lại thời kỳ vàng son nhất trong lịch sử dân tộc và Phật giáo nước ta thông qua việc tổng quát những thành tựu của triều đại nhà Trần, đặc biệt là sự phát triển của Phật giáo thời Trần.
 - Làm rõ những đặc điểm của Phật giáo thời Trần, trong mối tương quan với lịch sử Phật giáo Việt Nam, qua sự phân tích, tổng hợp trên cả phương diện tư tưởng và các giá trị vật thể như hệ thống kinh sách, cơ sở thờ tự,..
- Chỉ ra được những giá trị của Phật giáo thời Trần và ý nghĩa đối với xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đề ra phương hướng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản Phật giáo thời Trần.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
 Luận văn là cơ sở để các cơ quan ban ngành và địa phương tham khảo trong việc đề ra phương hướng, kế hoạch nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của Phật giáo thời Trần trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt đối với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, nơi có nhiều các khu di tích liên quan như Yên Tử, Tây Yên Tử,…         
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: “ Bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản Phật giáo thời Trần trong giai đoạn hiện nay.”
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

THE ABSTRACT OF MASTER’S THESIS


1. Graduate student full name: Nguyen Van Luyen
2. Gender: Male.
3. Date of birth: 24/08/1992
4. Birthplace: An Giang
5. Admission decision number: 1130/ QĐ- XHNV            dated 6/05/ 2022
6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: “Characteristics of Buddhism in the Tran Dynasty and its value to Vietnamese society today”

8. Major: Application-oriented Religious Studies            Code: 8229009.01 ( UD)
9. Supervisor: Ph.D Nguyen Thuy Thom
10. Summary of the findings of the thesis:
- The thesis has recalled the most golden period in the history of our nation and Buddhism through synthesizing the achievements of the Tran dynasty, especially the development of Buddhism in the Tran dynasty.
 - Clarifying the unique features of Buddhism in the Tran Dynasty, in relation to the history of Buddhism in Vietnam, through analysis and synthesis in both ideological aspects and material values ​​such as the system of scriptures, mechanics…
- Point out the values ​​of Buddhism in the Tran Dynasty and its significance to Vietnamese society in the present period. From there, the direction in preserving and promoting the value of the Buddhist heritages of the Tran Dynasty is proposed.
11. Practical applicability:
The thesis is the basis for agencies and localities to consult in setting directions and plans to preserve and promote the values ​​of Buddhism in the Tran Dynasty in the current period, especially for Buddhists. Quang Ninh and Hai Duong provinces, where there are many related relic sites such as Yen Tu, West of Yen Tu, etc.
12. Further research directions: 
“Preserving and promoting the value of Buddhist heritages of the Tran Dynasty today.”
13. Thesis – related publications:

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây