TTLV: Phật giáo Nam tông trong đời sống đạo đức của người dân tỉnh Vĩnh Long

Thứ hai - 26/06/2023 12:02
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN ĐÌNH PHI                     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 05/10/1983                                                    4. Nơi sinh: Đồng Nai
5. Quyết định công nhận học viên số: 2704/ QĐ/ XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Phật giáo Nam tông trong đời sống đạo đức của người dân tỉnh Vĩnh Long
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học                          Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Văn Chung  - Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn đã phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản về sự ra đời và phát triển, giáo lý và các phạm trù đạo đức của Phật giáo Nam tông. Sự du nhập của Phật giáo Nam tông vào Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long; Thực trạng đời sống đạo đức của người dân tỉnh Vĩnh Long. Từ đó, phân tích và làm sáng tỏ những ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông đối với đời sống đạo đức của người dân tỉnh Vĩnh Long. Qua các khía cạnh về tư tưởng, quan niệm, lối sống, phong tục, tập quán, văn hoá, nghệ thuật và ứng xử, lễ hội, nghi lễ.v.v... dưới ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông đã phản ánh bức tranh chung về đời sống đạo đức của người dân địa phương. Luận văn cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với công tác quản lý Nhà nước về Phật giáo Nam tông và đối với Giáo hội, Tu sĩ, tổ chức Phật giáo Nam tông và các chùa Nam tông để có thể phát huy tốt nhất những giá trị của Phật giáo Nam tông trong đời sống đạo đức của người dân tỉnh Vĩnh Long.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Có thể vận dụng trong công tác giảng dạy và nghiên cứu tôn giáo học
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Đạo đức học Phật giáo.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Dinh Phi                      2. Sex: Male
3. Date of birth:      05/10/1983                        4. Place of  birth: Dong Nai
5. Admission decision number: 2704/QĐ-XHNV dated 24/12/2020 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: Theravada Buddhism in the moral life of people in Vinh Long province.
8. Major: Religious                                                                       Code: 8229009.01
9. Supervisors: Dr. Vu Van Chung - University of Social Sciences and Humanities
10. Summary of the findings of the thesis: The thesis has analyzed and clarified the basic contents of the birth and development, doctrine and ethical categories of Theravada Buddhism. The introduction of Theravada Buddhism into Vietnam and Vinh Long province; Reality of moral life of people in Vinh Long province. From there, analyze and clarify the influence of Theravada Buddhism on the moral life of people in Vinh Long province. Through the aspects of thought, conception, lifestyle, customs, practices, culture, art and behavior, festivals, rituals, etc., under the influence of Theravada Buddhism, this picture has been reflected. general picture of the moral life of local people. The thesis also makes some recommendations for the State management of Theravada Buddhism and for the Church, monks, Theravada Buddhist organizations and Theravada temples in order to best promote the The value of Theravada Buddhism in the moral life of people in Vinh Long province.
11. Practical applicability, if any: Can be applied in the teaching and research of religious studies.
12. Further research directions, if any: Buddhist Ethics.
13. Thesis-related publications:
 

Tác giả: USSH Media

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây